Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Керівничий Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України М.М. Могилянський: досвід просопографічного дослідження

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ляшко, С.М.
dc.date.accessioned 2011-10-12T08:40:00Z
dc.date.available 2011-10-12T08:40:00Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Керівничий Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України М.М. Могилянський: досвід просопографічного дослідження / С.М. Ляшко // Українська біографістика: Зб. наук. пр. — К., 2010. — Вип. 6 — С. 136-179. — Бібліогр.: 83 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0079
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/27703
dc.description.abstract На тлі історичних подій перших десятиліть ХХ ст. досліджено долю правника, громадського діяча, літератора, публіциста та вченого-гуманітарія, керівничого Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України Михайла Михайловича Могилянського. Розкрито його внесок у справу підготовки Біографічного словника діячів України. uk_UA
dc.description.abstract На фоне исторических событий первых десятилетий ХХ в. исследована судьба юриста, общественного деятеля, литератора, публициста и ученого-гуманитария, руководителя Постоянной комиссии для составления биографического словаря деятелей Украины Михаила Михайловича Могилянского. Раскрыт его вклад в дело подготовки Биографического словаря деятелей Украины. uk_UA
dc.description.abstract The work researches the life of a lawyer, public fi gure, man of letters, publicist and classical scholar, head of the Permanent Commission for making a biographic dictionary of Ukrainian personalities Mykhailo Mykhailovych Mogylianskyi against the background of historical events of the fi rst decades of the 20th century. It also reveals his contribution to the making of the Biographic dictionary of Ukrainian personalities. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Українська біографістика
dc.subject Історія і культура крізь призму біографіки uk_UA
dc.title Керівничий Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України М.М. Могилянський: досвід просопографічного дослідження uk_UA
dc.title.alternative Руководитель Постоянной комиссии для составления биографического словаря деятелей Украины М. М. Могилянский: опыт просопографичного исследования uk_UA
dc.title.alternative M.M. Mogylianskyi — head of the Permanent Commission for making a biographic dictionary of Ukrainian personalities uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 929:303,64 (470+477) Могилянський М.М.


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис