Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Проблемы и перспективы корпоративного развития предприятий химической промышленности Украины

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Зембицкий, Е.В.
dc.date.accessioned 2009-02-13T14:58:55Z
dc.date.available 2009-02-13T14:58:55Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Проблемы и перспективы корпоративного развития предприятий химической промышенности Украины / Е.В. Зембицкий // Економіка пром-сті. — 2007. — № 3. — С. 83-91. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. en_US
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/2706
dc.description.abstract Для підприємств хімічної промисловості України в умовах нестабільного середовища й реальності жорсткої конкуренції визначено актуальність проблеми розробки корпоративної стратегії, впровадження принципів стратегічного управління, що дозволяє провести комплексний аналіз позицій підприємства на ринку, оцінку потенціалу його конкурентоспроможності й виробити найбільш прийнятну стратегію для досягнення поставлених цілей ---------- en_US
dc.description.abstract Для предприятий химической промышленности Украины в условиях нестабильной среды и реальности жесткой конкуренции определена актуальность проблемы разработки корпоративной стратегии, внедрения принципов стратегического управления, позволяющего провести комплексный анализ позиций предприятия на рынке, оценку потенциала его конкурентоспособности и выработать наиболее приемлемую стратегию для достижения поставленных целей. ---------- en_US
dc.description.abstract Enterprises of the chemical industry in Ukraine are working under unstable conditions and are meeting with severe competition. That’s why the problem of development of corporate strategy and introduction of principles of strategic management that would allow to make a comprehensive analysis of the enterprise position on the market, to estimate the potential of its competitiveness and to work out the most acceptable strategy for achieving the goals set is very urgent for them. ---------- en_US
dc.language.iso ru en_US
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України en_US
dc.subject Промисловість: проблеми розвитку та управління en_US
dc.title Проблемы и перспективы корпоративного развития предприятий химической промышленности Украины en_US
dc.title.alternative Проблеми та перспективи корпоративного розвитку підприємств хімічної промисловості України en_US
dc.title.alternative Problems and prospects for corporate development of the chemical industry enterprises in Ukraine en_US
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис