Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Экологоориентированное стратегическое планирование – базис развития территориальных экономико-экологических систем

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Хумарова, Н.И.
dc.date.accessioned 2011-09-26T19:13:14Z
dc.date.available 2011-09-26T19:13:14Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Экологоориентированное стратегическое планирование – базис развития территориальных экономико-экологических систем / Н.И. Хумарова // Економіка пром-сті. — 2010. — № 4. — С. 231-239. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/27029
dc.description.abstract Розроблено теоретичні і методологічні основи формування екологоорієнтованого стратегічного планування. Обґрунтовано імператив екологоорієнтованого стратегічного планування (ЕОСП) в умовах переходу до моделі стійкого розвитку і формування принципів «зеленої» економіки. Розроблено пропозиції щодо посилення ролі стратегічного планування як інструменту реалізації політики держави і регіонів. Ключові слова: екологоорієнтоване стратегічне планування, прогнозування, підходи, принципи, критерії формування системи індикаторів. uk_UA
dc.description.abstract Разработаны теоретические и методологические основы формирования экологоориентированного стратегического планирования. Обоснован императив экологоориентированного стратегического планирования (ЭОСП) в условиях перехода к модели устойчивого развития и формирования принципов «зеленой» экономики. Разработаны предложения по усилению роли стратегического планирования как инструмента реализации политики государства и регионов. Ключевые слова: экологоориентированное стратегическое планирование, прогнозирование, подходы, принципы, критерии формирования системы индикаторов. uk_UA
dc.description.abstract Theoretical and methodological bases for forming ecology-oriented strategic planning are developed. Imperative of ecology-oriented strategic planning in conditions of passing to the model of steady development and formation of principles of «green» economy is grounded. The proposal on strengthening of role of the strategic planning as instrument of realization of policy of the state and regions have been worked out. Keywords: ecology oriented strategic plans, forecasting, approaches, principles, criteria for forming a system of indicators. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.subject Навколишнє середовище, раціональне природокористування
dc.title Экологоориентированное стратегическое планирование – базис развития территориальных экономико-экологических систем uk_UA
dc.title.alternative Екологоорієнтоване стратегічне планування – базис розвитку територіальних економіко-екологічних систем uk_UA
dc.title.alternative Greening-oriented strategic planning as base of development of territorial ekonomis-ecological systems uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис