Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Молекулярно-біологічні аспекти структурно-функціонального стану клітинної поверхні як основа розвитку нової стратегії терапії раку

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Чехун, В.Ф.
dc.contributor.author Кулик, Г.І.
dc.contributor.author Триндяк, В.П.
dc.contributor.author Тодор, І.М.
dc.date.accessioned 2011-09-09T12:21:35Z
dc.date.available 2011-09-09T12:21:35Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Молекулярно-біологічні аспекти структурно-функціонального стану клітинної поверхні як основа розвитку нової стратегії терапії раку / В.Ф. Чехун, Г.І. Кулик, В.П. Триндяк, І.М. Тодор // Онкологія. — 2002. — Т. 4, № 1. — С. 4-8. — Бібліогр.: 51 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-1774,0204-3564
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/26968
dc.description.abstract Резюме. Проаналізовані результати досліджень структурних особливостей плазматичних мембран та їх ролі у функціонуванні систем сигнальної трансдукції нормальних і пухлинних клітин. Наголошується, що досягнення молекулярної онкології є основою для розроблення нової стратегії протипухлинної терапії (фармакокорекції диференціювання та апоптозу) і створення протипухлинних препаратів, дія яких спрямована на різні ланки шляхів сигнальної трансдукції клітини. Висока селективність дії таких препаратів має сприяти підвищенню ефективності лікування та покращанню якості життя хворих онкологічного профілю. Ключевые слова: плазматична мембрана, система сигнальної трансдукції, нормальні та пухлинні клітини, лікування хворих онкологічного профілю. MOLECULAR-BIOLOGIC ASP uk_UA
dc.description.abstract Summary. The paper analyses the findings of studying the structural patterns of plasmatic membranes and their role in the functioning of the signal transduction systems of normal and tumor cells. It is emphasized that recent achievements of molecular oncology can be used as a basis for developing a strategy of antitumor therapy (pharmacocorrection of differentiation and apoptosis) and creating anti-tumor agents targeted at various links of cell’s signal transduction. The highly selective action of these agents is expected to improve the efficacy of treatment and the quality of life of cancer patients. Key Words: plasmatic membrane, signal transduction system, normal and tumor cells, treatment of cancer patients. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна uk_UA
dc.relation.ispartof Онкологія
dc.subject Обзор uk_UA
dc.title Молекулярно-біологічні аспекти структурно-функціонального стану клітинної поверхні як основа розвитку нової стратегії терапії раку uk_UA
dc.title.alternative Molecular-biologic aspects of the structural/functional state of the cellular surface as a basis for developing a new strategy of cancer therapy uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис