Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Продукція інтерлейкіну-2 і активована ним цитотоксичність мононуклеарних клітин хворих зі злоякісними лімфомами

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Логінський, В.О.
dc.contributor.author Кароль, Ю.С.
dc.contributor.author Виговська, Я.І.
dc.contributor.author Новак, С.В.
dc.contributor.author Барілка, В.А.
dc.contributor.author Матлан, В.Л.
dc.date.accessioned 2011-09-09T12:20:11Z
dc.date.available 2011-09-09T12:20:11Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Продукція інтерлейкіну-2 і активована ним цитотоксичність мононуклеарних клітин хворих зі злоякісними лімфомами / В.Л. Матлан, В.А. Барілка, С.В. Новак, Я.І. Виговська, Ю.С. Кароль, В.О. Логінський // Онкологія. — 2002. — Т. 4, № 1. — С. 24-28. — Бібліогр.: 25 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-1774,0204-3564
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/26967
dc.description.abstract Резюме. У 29 хворих зі злоякісними лімфомами (ЗЛ) визначали вміст інтерлейкіну-2 (ІЛ-2) у плазмі крові та в культуральному середовищі мононуклеарних клітин периферичної крові (МКПК), лімфатичних вузлів і селезінки. У 14 хворих вивчали вплив in vitro рекомбінантного ІЛ-2 на цитотоксичність МКПК. Рівень ІЛ-2 у плазмі крові пацієнтів з хворобою Годжкіна (ХвГ) та з поширеними негоджкінськими лімфомами (НГЛ) був досить високим, на відміну від у плазмі крові хворих з локалізованими лімфомами селезінки. Встановлена здатність до більш активної продукції ІЛ-2 МКПК та клітинами лімфатичних вузлів при НГЛ з млявим перебігом. Найнижче співвідношення продукції ІЛ-2 МКПК до вмісту цього цитокіну у плазмі крові констатовано при ХвГ. Виявлена здатність МКПК хворих зі ЗЛ до відновлення цитотоксичності під дією in vitro рл ІЛ-2, що може вказувати на функціональний характер порушення природного цитолізу та важливу роль ІЛ-2 у підтриманні функції природних клітин-кілерів при цих захворюваннях. Ключевые слова: злоякісні лімфоми, хвороба Годжкіна, інтерлейкін-2, лімфоцити, плазма крові, лімфокінактивована цитотоксичність. uk_UA
dc.description.abstract Summary. 29 patients with malignant limphomas (ML) were tested to establish the levels of interleukin-2 (IL 2) in the blood plasma and in the cultural media of mononuclear cells from the peripheral blood (MCPB), lymph nodes, and spleen. 14 patients were tested to assess the in vitro effect of recombinant IL 2 on MPBP cytotoxicity. The level of IL 2 was rather high in the blood plasma of patients with Hodgkin disease (HD) and generalized non-Hodgkin limphomas (NHL) as contrasted to the blood plasma of patients with localized spleen limphomas. In patients with subacute NHL, MCPB and lymph node cells were shown to produce IL 2 more actively. The lowest ratio of IL 2 production by MCPB to the blood plasma level of IL 2 was revealed in patients with HD. MCPB from patients with ML were shown to be capable of restoring the cytotoxicity after in vitro treatment with rIL 2. These findings suggest about the functional nature of the deterioration of natural cytolysis and the important role of IL 2 in the maintenance of the functional activity of natural killer cells in these disorders. Key Words: malignant limphomas, Hodgkin disease, interleukin-2, lymphocytes, blood plasma, limphokine-activated cytotoxicity. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького uk_UA
dc.relation.ispartof Онкологія
dc.subject Оригинальные исследования uk_UA
dc.title Продукція інтерлейкіну-2 і активована ним цитотоксичність мононуклеарних клітин хворих зі злоякісними лімфомами uk_UA
dc.title.alternative Interleukin-2 production and cytotoxicity of il-2 activated mononuclear cell of patients with malignant limphomas uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис