Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010, вип. 19 за датою випуску

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010, вип. 19 за датою випуску

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Смірнов, А.Р. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті здійснюється порівняльний аналіз розуміння ідеології та утопії К. Мангаймом і П. Рікером. З’ясовуються підходи, які використовували вчені для вивчення цих понять, досліджується взаємозв’язок ідеології та утопії, ...
 • Шедяков, В.Є. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглядається поняття інформаційного впливу як багаторівневого феномена. Вводиться розмежування між інформаційними впливами під час взаємодії різних соціальних систем і змальовано ефект інформаційного впливу ...
 • Череватий, С.В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті аналізується сутність ідеї європейської інтеграції, її еволюція протягом століть. Досліджуються теоретичні основи формування та розвитку Європейського Союзу, обґрунтовується необхідність євроінтеграційної ...
 • Шипілова, Л.М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті досліджено вплив глобалізаційних процесів на національну безпеку держав та визначення пріоритетів для України у проведенні зовнішньої і внутрішньої політики як суб’єкта регіональної безпеки.
 • Коротков, Д.C. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Стаття присвячена розгляду проблеми переходу від тоталітаризму до демократії та трансформації політичної еліти України в цей період. Автор виявляє причини, які гальмують процес заміни старої номенклатурної еліти на нову ...
 • Рудницький, С.В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Розглянуто співвідношення групових, загальних та індивідуальних суспільно-політичних інтересів. Встановлено взаємозалежність між інтересами політичних лідерів і груп, між специфічними інтересами сегментів суспільства ...
 • Бунецький, Л.Л. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті досліджуються деякі аспекти сучасного інституційного процесу, а також особливості трансформаційних змін у системі політичних інститутів в умовах демократичного транзиту України. Запропоновані деякі прикладні ...
 • Цокур, Є.Г. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Досліджуються особливості легітимаційних процесів у політичних системах за різних політичних режимів і роль у них громадянського суспільства.
 • Редькіна, Г.М. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті проаналізовано умови та чинники, які впливають на формування національної свідомості населення України в умовах державної незалежності. На основі аналізу соціологічних даних простежено еволюцію основних складових ...
 • Кочубей, Л.О. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті виокремлюються основні ознаки виборчої кампанії 2010 року в Україні: глибоке розчарування мас, відсутність діалогу між політиками і виборцями, віртуалізація виборчих змагань і самої політики. Відзначається ...
 • Мокан, В.І. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Виборчі технології розглядаються як сукупність дій суб’єкта політики, спрямованих на досягнення визначеної мети. Важливою характеристикою виборчих технологій є їхня ефективність як співвідношення отриманого результату ...
 • Дубас, О.П. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглядається поняття «інформаційно- комунікаційний простір», аналізуються його сутність і структура, а також пропонується його авторське визначення. Зіставляються різні підходи до розгляду понять «інформаційний ...
 • Розлуцька, А.Б. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті аналізується утопія як нова суперечлива інформаційно-технічна ідилія. Автор розглядає утопію інформаційного суспільства як орієнтацію на те, що відсутнє у суспільстві. Досліджується формування утопій ХХ ст., ...
 • Сидорук, Т.В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Проаналізовано Європейську політику сусідства як один із засобів вирішення проблем безпеки на кордонах ЄС. Стверджується, що за допомогою механізмів політики сусідства Європейський Союз прагне оточити себе кільцем ...
 • Федина, С.Р. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті висвітлюється питання взаємозалежності миру, однією зі складових частин якого є мораль, вільної торгівлі та сучасної міжнародної політики. Вільна торгівля залежно від контексту і способу її використання може ...
 • Дудко, І.Д. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті розглядаються найбільш характерні підходи до реалізації американської зовнішньої політики за президентства Б. Обами, визначаються передумови та сучасні обставини особливої ролі для США союзницьких відносин з ...
 • Єнін, Є.В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Стаття присвячена аналізу та систематизації чинників, що обумовлюють збереження статус-кво у процесі придністровського врегулювання на глобальному, регіональному та локальному рівні.
 • Марадик, Н.В. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті автор здійснює комплексний аналіз практики організації та функціонування державної влади в Чеській Республіці на національному рівні. Розглянуто генезу владних інститутів у контексті взаємовідносин «парламент ...
 • Кармазіна, М.С. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  У статті досліджуються поняття «політика», «комунікація», «війна», «громадянське суспільство» та інші. Автор пояснює необхідність витлумачення широковживаних і зрозумілих категорій у ході політичного дослідження.
 • Нагорняк, Т.Л. (Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї, 2010)
  Політичні процеси постмодерного суспільства досить мінливі й непередбачувані – вони залишаються у масовій свідомості у вигляді «символічного». Проходять виборчі кампанії та війни, зникають імперії та харизматичні ...

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис