Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Вплив видів роду Lupinus L. на чисельність ризосферних мікроорганізмів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Пида, С.В.
dc.date.accessioned 2011-08-29T19:02:25Z
dc.date.available 2011-08-29T19:02:25Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Вплив видів роду Lupinus L. на чисельність ризосферних мікроорганізмів / С.В. Пида // Сільськогосподарська мікробіологія: Міжвід. темат. наук. зб. — Чернігів, 2009. — Вип. 9. — С. 104-114. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1997-3004
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/26198
dc.description.abstract Представлено результати досліджень впливу рослин різних видів роду Lupinus L., що походять із трьох генетичних центрів, на чисельність олігонітрофілів, бактерій, що використовують органічні форми азоту, целюлозоруйнівних мікроорганізмів, азотобактера, мікроміцетів та стрептоміцетів у ризосфері. Показано, що чисельність ризосферних мікроорганізмів залежить від видових і сортових особливостей рослин. uk_UA
dc.description.abstract Представлены результаты исследований влияния растений разных видов рода Lupinus L., имеющих происхождение из трех генетических центров, на численность олигонитрофилов, бактерий, которые используют органические формы азота, целлюлозолитических микроорганизмов, азотобактера, микромицетов и стрептомицетов в ризосфере. Показано, что численность ризосферных микроорганизмов зависит от видовых и сортовых особенностей растений. uk_UA
dc.description.abstract The article provides the investigation results of the infl uence of different species of Lupinus L. genus from three genetic centres on the number of oligonitrophyles, bacteria utilising organic nitrogen, cellulose destructive miсroorganisms, azotobacter, micromyces and streptomyces in the rhizosphere of plants. It was shown that the number of rhizospheric microorganisms depends on the specific peculiarities of plant kinds and sorts. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Сільськогосподарська мікробіологія
dc.subject Загальна і ґрунтова мікробіологія uk_UA
dc.title Вплив видів роду Lupinus L. на чисельність ризосферних мікроорганізмів uk_UA
dc.title.alternative Влияние видо рода Lupinus L. на численность ризосферных микроорганизмов uk_UA
dc.title.alternative The influence of Lupinus L. genus on the number of rhizospheric microorganisms uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 631.461:633.367


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис