Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Роль лектинів бобових рослин в активізації симбіотичних властивостей специфічних ризобій при утворенні та функціонуванні симбіозу

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кириченко, О.В.
dc.date.accessioned 2011-08-29T18:52:14Z
dc.date.available 2011-08-29T18:52:14Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Роль лектинів бобових рослин в активізації симбіотичних властивостей специфічних ризобій при утворенні та функціонуванні симбіозу / О.В. Кириченко // Сільськогосподарська мікробіологія: Міжвід. темат. наук. зб. — Чернігів, 2009. — Вип. 9. — С. 43-58. — Бібліогр.: 23 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1997-3004
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/26194
dc.description.abstract Досліджували вплив лектинів бобових рослин (гороху, сої) на симбіотичні властивості бульбочкових бактерій Rhizobium leguminosarum bv. viciae 240б і Bradyrhizobium japonicum 634б при утворенні ними симбіозу з рослинами Pisum sativum L. і Glycine max L. Merr. відповідно. Показано, що сумісна інкубація ризобій з лектином рослини-хазяїна приводить до посилення нодуляційної здатності бактерій, нітрогеназної активності кореневих бульбочок і ефективності бобово-ризобіального симбіозу, результатом чого є активізація інтенсивності фотосинтезу, позитивна зміна росту та формування вегетативної маси і урожаю бобовими рослинами. Показано перспективність використання комплексних композицій на основі лектинів бобових рослин і специфічних їм ризобій для передпосівної обробки насіння з метою підвищення насіннєвої продуктивності рослин. uk_UA
dc.description.abstract Исследовали влияние лектинов бобовых растений (гороха, сои) на симбиотические свойства клубеньковых бактерий Rhizobium leguminosarum bv. viciae 240б и Bradyrhizobium japonicum 634б при формировании симбиоза с растениями Pisum sativum L. и Glycine max L. Merr. соответственно. Показано, что совместная инкубация ризобий с лектином приводит к активации нодуляционной способности бактерий при инокуляции семян, азотфиксирующей активности корневых клубеньков и эффективности бобово-ризобиального симбиоза, результатом чего является активизация фотосинтетической деятельности растений, положительное изменение роста, формирования вегетативной массы и урожая бобовыми растениями. Показана перспективность использования комплексных композиций на основе лектинов бобовых растений и специфичных им ризобий для предпосевной инокуляции семян с целью повышения семенной продуктивности растений. uk_UA
dc.description.abstract The effect of pea and soybean lectins on the symbiotic properties of nodule bacteria Rhizobium leguminosarum bv. viciae 240б and Bradyrhizobium japonicum 634б during the formation and functioning of symbiosis with pea (Pisum sativum L.) and soybean (Glycine max L. Merr.) plants respectively was investigated. It was shown that incubation of homologous rhizobia with plant-host lectin had increased bacteria nodulation ability at seeds inoculation, nitrogen fixing activity of root nodules and symbiosis efficiency that had resulted in intensification of plants’ photosynthesis, positive changes of legumenous plants growth, formation of vegetative mass and harvest. The use of complex compositions based on the legume lectins and homologous rhizobia for pre-sowing seeds treatment was shown to be perspective in order to increase seed productivity of legumenous plants. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Сільськогосподарська мікробіологія
dc.subject Загальна і ґрунтова мікробіологія uk_UA
dc.title Роль лектинів бобових рослин в активізації симбіотичних властивостей специфічних ризобій при утворенні та функціонуванні симбіозу uk_UA
dc.title.alternative Роль лектинов бобовых растений в активизации симбиотических свойств специфичных ризобий при формировании и функционировании симбиоза uk_UA
dc.title.alternative Legume lectins activate symbiotic properties of specific rhizobia under symbiosis formation and functioning uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 581.192:631.461.52


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис