Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Оцінка ділової активності торговельних підприємств на фондовому ринку

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Косова, Т.Д.
dc.contributor.author Славінський., В.І.
dc.date.accessioned 2008-12-18T14:37:47Z
dc.date.available 2008-12-18T14:37:47Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Оцінка ділової активності торговельних підприємств на фондовому ринку / Косова Т.Д., Славінський В.І. // Економіка пром-сті. — 2008. — № 3. — С. 12-23. — Бібліогр.: 14 назв. — укp. en_US
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/2608
dc.description.abstract Систематизовано умови емісії цінних паперів торговельних підприємств акціонерної форми власності Донецької області, узагальнено факти їх правопорушень на фондовому ринку, проведено оцінку стану корпоративного управління. Розроблено пропозиції щодо збільшення ділової активності торговельних підприємств на фінансовому ринку шляхом запровадження рейтингування цінних паперів та змінення рівня корпоративного управління. ---------- en_US
dc.description.abstract Систематизированы условия эмиссии ценных бумаг торговых предприятий акционерной формы собственности Донецкой области, обобщены факты их правонарушений на фондовом рынке, проведена оценка состояния корпоративного управления. Разработаны предложения относительно увеличения деловой активности торговых предприятий на финансовом рынке путем внедрения рейтинговой оценки ценных бумаг и повышения уровня корпоративного управления. ---------- en_US
dc.description.abstract Terms of securities emission by sales enterprises with corporate ownership in the Donetsk region have been systemized, the facts of law infringement by them on the stock market have been generalized and the state of corporate governance has been estimated. The proposals to enhance business activity of sales enterprises on the financial market by introduction of rating estimation of securities and by increase of corporate governance level have been worked out. ---------- en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України en_US
dc.subject Проблеми сучасної економіки en_US
dc.title Оцінка ділової активності торговельних підприємств на фондовому ринку en_US
dc.title.alternative Оценка деловой активности торговых предприятий на фондовом рынке en_US
dc.title.alternative Estimation of sales enterprises’ business activity on the stock market en_US
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис