Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Концепція активізації підприємницької діяльності промислових підприємств

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гриньова, В.М.
dc.contributor.author Дмитрієв, І.А.
dc.date.accessioned 2008-12-18T14:36:48Z
dc.date.available 2008-12-18T14:36:48Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Концепция активизации предпринимательской деятельности промышленных предприятий / В.М. Гриньова, І.А Дмитрієв // Економіка пром-сті. — 2008. — № 3. — С. 3-11. — укp. en_US
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/2607
dc.description.abstract Подано концепцію активізації підприємницької діяльності, що включає обґрунтування необхідності посилення тенденцій соціальної спрямованості управління на споживача, персонал; посилення значущості інтелектуального капіталу як пріоритетного економічного ресурсу; впровадження урівноваженої двосторонньої моделі комунікацій при побудові відносин у процесі здійснення підприємницької діяльності і формування довіри на основі підприємницького типу організаційної культури. ---------- en_US
dc.description.abstract Представлена концепция активизации предпринимательской деятельности, включающая обоснование необходимости усиления тенденций социальной направленности управления на потребителя, персонал; повышение значимости интеллектуального капитала в качестве приоритетных экономических ресурсов; внедрение уравновешенной двусторонней модели коммуникаций при построении взаимоотношений в процессе осуществления предпринимательской деятельности и формирование доверия на основе предпринимательского типа организационной культуры. ---------- en_US
dc.description.abstract The article presents conception of business activity recovery which includes substantiation of the necessity to strengthen the tendencies of customer- and personnel -socially orientated management and to increase the importance of the intellectual capital as priority economic resource; introduction of the balanced bilateral communication model when building mutual relations in the process of business activities and formation of trust on the basis of business-type culture organization. ---------- en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України en_US
dc.subject Проблеми сучасної економіки en_US
dc.title Концепція активізації підприємницької діяльності промислових підприємств en_US
dc.title.alternative Концепция активизации предпринимательской деятельности промышленных предприятий en_US
dc.title.alternative Conception of business activity recovery for industrial enterprises en_US
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис