Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв, 2008, том 16

Репозиторій DSpace/Manakin

Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв, 2008, том 16

 
Переглядів: 16492
Завантажень: 32115

ЗМІСТ

Маврін О.
Завдання археографії та джерелознавствав програмі соціогуманітарних досліджень вітчизняної академічної науки

Сакало О.
Домогосподарства сільського населення Гетьманщини в другій половині XVIII століття: типологія і структура (на прикладі сіл Яблунівської сотні Лубенського полку)

Пилипенко В.
Проблема оборони південно-східного кордону на сеймах Речі Посполитої першої чверті ХVII ст.

Семко Д.
Листування Лазаря Барановича та Інокентія Гізеля

Потапенко С.
Службовці полкових канцелярій Слобідської України першої половини 1762-х років: чисельність, персональний і соціальний склад, родинні зв’язки

Валігурська І.
Проблема соціальної взаємодії в суспільствах європейської реставрації ХVІІ-ХХ століть

Склокін В.
Соціальні перетворення в містах Слобідської України (80-90-ті рр. ХVІІІ ст.)

Старков В.
До історіографії традиційної ігрової культури населення України

Святненко Г.
Становлення і розвиток православних духовних семінарій на Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.)

Паньків М.
Поляки в російській імперії (кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.). Огляд сучасної польської історіографії

Ковальчук О.
Зміст поняття «історичне джерело» та фактори, що впливають на його формування в добу романтизму

Таранець С.
Домашня та шкільна освіта старообрядців у ХVІІІ – на початку ХХ ст.: аспекти історії

Скиданова А.
Торгові товариства Харківської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Богдашина О.
Критерії оцінки суспільного прогресу в історичній науці в Україні (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.)

Григорук О.
До історії православних церковних братств Поділля (за матеріалами “Подольских епархиальных ведомостей”)

Чернік С.
Газета «Киевлянин» про політичні події у Сербії кін. 80-х рр. ХІХ ст. та прийняття Конституції 1888 року

Косінова Г.
До питання про ліквідацію автономії російських університетів у 1884 році (за матеріалами Харківського університету)

Кузьменко Л.
Листування В. Доманицького з П. Стебницьким як джерело вивчення його редакторської роботи з підготовки до друку повного видання “Кобзаря” Т. Шевченка

Стариков Г.
В.Б. Антонович у листах, спогадах та працях Д. І. Багалія

Якобчук Н.
Листування І. М. Каманіна з Ганною Барвінок (1901-1910 рр.) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського

Коротков С.
Державна символіка Королівства сербів, хорватів та словенців – компроміс заради єднання

Сахно І.
Відображення політичних поглядів В. Винниченка в його листуванні

Кірієнко О.
Щоденники Вероніки Черняхівської як джерело до реконструкції її просопографічного портрета

Каневська І.
Подорож Ольгерда Бочковського до Північної Америки: пошуки підтримки українських емігрантів у Європі

Дуднік О.
Міжнародна діяльність та взаємовідносини українських студентів-емігрантів з іноземною вузівською молоддю в період між двома світовими війнами

Зіневич Н.
Проблеми дослідження геноциду ромів (циган) на українських землях у роки Другої світової війни

Удовик В.
Київська кіностудія в період нацистської окупації (1941–1943)

Жигло В.
Джерелознавчі дослідження та видання документів зони військового управління вермахту у період 1942 –1991 років

Горбач Ю.
Микола Читинський та його листи до Івана Огієнка (митрополита Іларіона)

Крупник Л.
Львівська художниця Стефанія Шабатура – учасниця українського дисидентського руху 60-80-х років ХХ ст.

Саган Г.
Особливості національних рухів в Югославії у 60-80-ті рр. ХХ ст.

Гордієнко Д.
Проблема походження “Слова о полку Ігоревім” у публікаціях часопису “Сіверянський літопис” (1995–2007)

Відомості про авторів

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис

RSS Feeds