Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Перегляд Відділення літератури, мови та мистецтвознавства за назвою

Репозиторій DSpace/Manakin

Перегляд Відділення літератури, мови та мистецтвознавства за назвою

Сортувати за: Порядок: Результатів:

 • Паламарчук, О.; Єрмоленко, С.С. (Мовознавство, 2013)
  Рецензія на книгу: Aktualne problemy jçzykoznawstva słowiańskiego / Red. nauk. E. Koriakowcewa, J. Gardzinska Siedlce : Un-t. przyrodniczo-humanist. w Siedlcach, In-t. filologii polskiej і lingwistyki stosowanej, Miçdzynar. ...
 • Михед, А.П. (Русская литература. Исследования, 2010)
  Статья посвящена анализу жанровых особенностей романа Милы Мичевой «ANTI/ФАБРИКА. Flirt-Time. Анатомия одного реалити-шоу, или История про живых людей» (2006), своеобразная художественная форма которого, являющаяся результатом ...
 • Поліщук, Я. (Слово і Час, 2016)
  Автор статті розглядає відгук художньої літератури на актуальні події суспільного життя, зокрема аналізує поезію, присвячену російсько-українській війні на Донбасі 2014–2016 рр. Збірка Бориса Гуменюка “Вірші з війни” ...
 • Левицький, В. (Слово і Час, 2020)
  Рецензія на книгу: Рагойша В. Верш. Паэзія: энцыклапедычны даведнік. Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. 472 с.
 • Вихованець, І. (Культура слова, 2012)
 • Максим’юк, О. (Культура слова, 2017)
  У статті розглянуто метафоричні нерозкладні словосполучення іменного типу в контексті кореферентності та трансформації синтаксичних зв’язків у структурі речення, проаналізовано синтаксичну природу цього типу словосполучень ...
 • Даниленко, Л. (Мовознавство, 2014)
  Рецензія на книгу: Baláková D. Dynamika súčasnej slovenskej frazeológie (fond somatickỳch frazéem) Greifswald : Emst-Moritz-Amd Uniwersitat, 2011. — 315 s.
 • Пиц, Т.Б. (Мовознавство, 2014)
  Статтю присвячено дослідженню походження різновидів назви ремісника barbier у німецькій, польській, українській, білоруській та російській мовах. Розглядається історія вивчення цих варіативних найменувань, вивчаються способи ...
 • Калита, A. (Мовознавство, 2008)
  Рецензія на книгу: Brovchenko Т. О., Korolova Т. М. English Phonetics: Contrastive analysis of English and Ukrainian Pronunciation. Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2006.— 2-е вид. випр. і доп.— 296 с.
 • Васько, P.; Радзієвська, Т. (Мовознавство, 2011)
  Рецензія на книгу: Čarkić M. Ž. On Poetic Language. Belgrade : Institute of the Serbian Language, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2010.— 245 p.
 • Філоненко, С. (Слово і Час, 2011)
  У статті розглядаються гендерні аспекти ретро-детективів серії “Інспектор і кава” сучасних українських письменників Валерія й Наталії Лапікур. Проаналізовано три детективні повісті, в яких ідеться про інтелектуально-пс ...
 • Grabowski, Ł. (Лексикографічний бюлетень, 2006)
  The aim of this paper is to present and compare the most representative language corpora of Polish and Russian according to selected criteria determining both their potential as a source of linguistic data for various types ...
 • Мізін, К.І. (Мовознавство, 2010)
  Стаття присвячена дослідженню природи порівняння на основі сучасних підходів до аналізу лінгвофілософських категорій. Ураховуючи те, що фізичне й метафізичне (ментальне) буття людини пов'язане з порівнянням, автор припускає ...
 • Garabík, R. (Лексикографічний бюлетень, 2006)
  Abstract. Ľ. Štúr Institute of Linguistics, as the main linguistic institution in the Slovak Republic, publishes a lot of information either in the form of dictionaries, scientific publications or periodicals, targeted ...
 • Malynovska, I.; Haponiev, A. (Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи, 2010)
  У статті розглядаються концептуальні підходи до висвітлення питань взаємодії мови і культури у підручнику з соціокультурних аспектів перекладу для студентів університетів. Переклад з англійської мови на українську і з ...
 • Content 
  Автор відсутній (Культура слова, 2016)
 • Гончарова, О.О. (2008)
  В статье описаны особенности английского языка, функционирующего в Республике Чехия и проявляющиеся в межкультурной коммуникации. Анализируются особенности нарушений грамматики английского языка, возникающие в результате ...
 • Мушкетик, Л. (Народна творчість та етнографія, 2010)
  У статті на матеріалі казкової традиції українців та угорців українських Карпат розглядається один з основоположних концептів наївної картини світу людини – концепт «бажання». Світ бажань у народній казці відображає основні ...
 • Черниш, Т.; Єрмоленко, С.С. (Мовознавство, 2017)
  Danylenko L. Kulturní paměť slova: příručka české lingvokulturolog ьшсуокцьтшошсіе К. : Видави. Дім Дмитра Бураго, 2017. — 224 с. Володіння рідною мовою, як і оволодіння іноземною, природно пов’язувати з планом синхронії, ...
 • Romanets, M. (Гоголезнавчі студії, 2009)
  Автор статті досліджує інтертекстуальні зв’язки «Камілли» Фану та «Вія» Гоголя крізь призму жіночих демонічних образів.

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис