Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Функции налогового менеджмента во взаимосвязи на макро и микро уровнях

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Тищенко, А.Н.
dc.contributor.author Белявская, Л.А.
dc.date.accessioned 2008-12-12T15:54:06Z
dc.date.available 2008-12-12T15:54:06Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Функции налогового менеджмента во взаимосвязи на макро- и микроуровнях / А.Н. Тищенко, Л.А. Беляевская // Економіка пром-сті. — 2007. — № 1. — С. 10-14. — Бібліогр.: 16 назв. — рос. en_US
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/2574
dc.description.abstract Розглянуто подвійний зміст поняття "податок" і пов'язану із цим суперечність у його функціонуванні на державному і корпоративному рівнях; запропоновано гармонізувати функції податкового менджменту на макро- и мікрорівнях. ---------- en_US
dc.description.abstract Рассмотрено двойственное содержание понятия "налог" и связанное с этим противоречие в его функционировании на государственном и корпоративном уровнях; предложено гармонизировать функции налогового менджмента на макро- и микроуровнях. ---------- en_US
dc.description.abstract Dual content of the notion "tax" and related to it contradiction in its functioning at a state and corporate level are considered. It is offered to harmonize the functions of tax management at macro- and microlevels. ---------- en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України en_US
dc.subject Проблеми сучасної економіки en_US
dc.title Функции налогового менеджмента во взаимосвязи на макро и микро уровнях en_US
dc.title.alternative Функції податкового менеджменту у взаємозв’язку на макро- і мікрорівнях en_US
dc.title.alternative Functions of tax management in their interconnection at the macro- and microlevels en_US
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис