Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Проблемы мотивации труда в условиях рыночных отношений

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Булеев, И.П.
dc.contributor.author Атаманчук, Г.С.
dc.date.accessioned 2008-11-26T16:13:52Z
dc.date.available 2008-11-26T16:13:52Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Проблемы мотивации труда в условиях рыночных отношений / И.П. Булеев, Г.С. Атаманчук // Економіка пром-сті. — 2008. — № 2. — С. 160-164. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. en_US
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/2568
dc.description.abstract На основі аналізу рівня заробітної плати й доходів населення виявлено істотні недоліки механізму мотивації праці та виробництва в економіці України. Обґрунтовано необхідність і подано конкретні пропозиції щодо відновлення й розвитку механізму мотивації: матеріальних і моральних стимулів, нормування праці, участі у прибутку й управлінні, реалізації колективних форм організації та оплати праці, внутрівиробничого госпрозрахунку, ув'язуванні динаміки рівня оплати праці та її продуктивності. ---------- en_US
dc.description.abstract На основе анализа уровня заработной платы и доходов населения выявлены существенные недостатки механизма мотивации труда и производства в экономике Украины. Обоснована необходимость и даны конкретные предложения по восстановлению и развитию механизма мотивации: материальных и моральных стимулов, нормирования труда, участия в прибыли и управлении, реализации коллективных форм организации и оплаты труда, внутрипроизводственного хозрасчета, увязке динамики уровня оплаты труда и его производительности. ---------- en_US
dc.description.abstract Based on analysis of population wages and incomes, drawbacks in the mechanism of labour motivation and economic production in Ukraine are revealed. The necessity is grounded and concrete proposals are given to recover and develop motivational mechanism, including material and moral incentives, rate setting, participation in profits and management, realization of collective forms of wages organization and payment, internal economic accounting, interconnection between labour payment level and productivity.---------- en_US
dc.language.iso ru en_US
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України en_US
dc.subject Соціально-економічні аспекти промислової політики en_US
dc.title Проблемы мотивации труда в условиях рыночных отношений en_US
dc.title.alternative Проблеми мотивації праці в умовах ринкових відносин en_US
dc.title.alternative Problems of labour motivation under market relations en_US
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис