Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

VNTR полиморфизм гена дофаминового транспортера и предрасположенность к алкогольно-наркотической интоксикации у человека

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Бабанин, А.А.
dc.contributor.author Беловицкий, О.В.
dc.contributor.author Ефетов, К.А.
dc.date.accessioned 2011-08-16T19:29:15Z
dc.date.available 2011-08-16T19:29:15Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation VNTR полиморфизм гена дофаминового транспортера и предрасположенность к алкогольно-наркотической интоксикации у человека / А.А. Бабанин, О.В. Беловицкий, К.А. Ефетов // Таврический медико-биологический вестник. — 2010. — Т. 13, № 3 (51). — С. 11-15. — Бібліогр.: 11 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2070-8092
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/25513
dc.description.abstract У популяціях людини відомий поліморфізм гена DАТ за числом тандемних повторів (VNTR) у 3'- області, що не транслюється. Метою нашої роботи було визначення зв’язку між наявністю 9 повторів і алкогольною, наркотичною (опіоїдною) та комбінованою алкогольно-наркотичною залежністю. На матеріалі 49 зразків крові хворих з діагнозом «алкоголізм», «наркоманія» і трупів осіб, які загинули від алкогольної, наркотичної або комбінованої інтоксикації не виявлено залежності між наявністю 9-ти повторів (VNTR) в гені DАТ та частотою зустрічаємості алкогольної хвороби або ізольованого вживання опіоїдів. Виявлено тенденцію більш частої зустрічаємості (у 2,2 рази) комбінованої алкогольно- наркотичної інтоксикації при наявності 9-ти повторів (VNTR) в гені DAT у порівнянні з випадками, коли 9 повторів відсутні. За нашими даними опіоїдна наркоманія (у тому числі і в поєднанні з алкогольною хворобою) зустрічається в 1,4 рази частіше у осіб з 9 повторами (VNTR) в гені DAT, ніж у осіб, які не мають 9 повторів. uk_UA
dc.description.abstract In human populations, polymorphism of DAT gene in the number of tandem repeats (VNTR) in 3'-not translation area is known. The aim of our study was to determine the relationship between the presence of 9 repeats (VNTR) and alcohol, drug (opioid) and combined alcohol-drug addiction. The study of 49 blood samples of patients with alcoholism and/or drug addiction and the corpses of persons who died out of alcohol, drug or combined intoxications did not reveal a correlation between the presence of 9 repeats (VNTR) in the DAT gene and the frequency of occurrence of alcohol disease or isolated opioids intoxication was not found. However, we discovered the tendency of more frequent occurrence (2.2 times) of combined alcohol-drug intoxication in the presence of 9 repeats (VNTR) in the DAT gene as compared to the cases without 9 repeats (VNTR). According to our data, opioid addiction (also in combination with alcoholism) was found 1.4 times more frequently in individuals with 9 repeats (VNTR) in the DAT gene as compared to the cases in which 9 repeats were absent. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Таврический медико-биологический вестник
dc.subject Оригинальные статьи uk_UA
dc.title VNTR полиморфизм гена дофаминового транспортера и предрасположенность к алкогольно-наркотической интоксикации у человека uk_UA
dc.title.alternative VNTR поліморфізм гена дофамінового транспортеру і схильність до алкогольно- наркотичної інтоксикації у людини uk_UA
dc.title.alternative VNTR polymorphism of dopamine transporter gene and predisposition to human alcohol-narcotic intoxication uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.89-008.441.13:616.89-008.44133:575:61:34


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис