Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Значение клинико-анамнестических данных в прогнозировании тяжести двигательных нарушений у больных спастическими формами детского церебрального паралича

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Власенко, С.В.
dc.date.accessioned 2011-08-16T14:33:24Z
dc.date.available 2011-08-16T14:33:24Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Значение клинико-анамнестических данных в прогнозировании тяжести двигательных нарушений у больных спастическими формами детского церебрального паралича / С.В. Власенко // Таврический медико-биологический вестник. — 2010. — Т. 13, № 1 (49). — С. 30-35. — Бібліогр.: 19 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 2070-8092
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/25502
dc.description.abstract It is studied perynatal the anamnesis of 36 patients by a children’s cerebral paralysis, the form spastic diplegia. All patient performs operations apropos contractions. Morphological research of a site of a resulting muscle of a hip is carried out. All patients have been distributed on three groups on degree of expressiveness of pathological changes: the third - with as much as possible expressed phenomena of the regeneration, the second - the moderate pathological changes, the first – minimal structure destroys. Pathological clinical displays of disease have been equally expressed in all investigated groups. The carried out analysis anamnesis has shown data, that for patients of the first group was characteristic traumatic the proceeding childbirth, the second and the third - pathologically proceeding pregnancy, burdened obstetric the anamnesis. Thus collected anamnesis data allow to receive representation about weight of a pathology in each concrete case and to generate tactics of rehabilitation actions. uk_UA
dc.description.abstract Вивчено перинатальний анамнез 36 хворих дитячим церебральним паралічем, формою спастична диплегія. Усім хворим проведені операції з приводу контрактур. Проведено морфологічне дослідження ділянки привідного м’яза стегна. Усі хворі були розподілені на три групи по ступеню вираженості патологічних змін: перша – з мінімальними патоморфологічними змінами, друга – з помірними, третя - з максимально вираженими явищами переродження. Рухові розлади були значно виражені у всіх досліджуваних групах. Проведений аналіз анамнестичних даних показав, що для хворих першої групи характерні травматичні пологи, для другої і третьої - патологічно протікаюча вагітність, обтяжений акушерський анамнез. Таким чином зібрані анамнестичні дані дозволяють отримати уявлення про тяжкість патології в кожному конкретному випадку і сформувати тактику реабілітаційних заходів. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Таврический медико-биологический вестник
dc.subject Оригинальные статьи uk_UA
dc.title Значение клинико-анамнестических данных в прогнозировании тяжести двигательных нарушений у больных спастическими формами детского церебрального паралича uk_UA
dc.title.alternative Значення клініко-анамнестичних даних у прогнозуванні тяжкості рухових порушень у хворих спастичними формами дитячого церебрального паралічу uk_UA
dc.title.alternative Significance of clinical-anamnesis datain forecasting of weight of impellent infringements at sick of spastic forms children’s cerebral paralysis uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 616.831-009.11-053.2-08+616.74.84:611-018


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис