Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Основные задачи и организационные принципы интеграции науки и образования

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Пидоричева, И.Ю.
dc.date.accessioned 2008-11-25T14:33:29Z
dc.date.available 2008-11-25T14:33:29Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Основные задачи и организационные принципы интеграции науки и образования / И.Ю. Пидоричева // Економіка пром-сті. — 2008. — № 2. — С. 44-52. — Бібліогр.: 19 назв. — рос. en_US
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/2549
dc.description.abstract Розглянуто проблеми взаємодії науки й освіти. Проаналізовано існуючі уявлення вчених про доцільні межі та шляхи інтеграції науки й освіти. Виділено мету та основні задачі в реалізації інтеграційної взаємодії вказаних сфер діяльності. Запропоновано організаційні принципи співробітництва науки й освіти.---------- en_US
dc.description.abstract Рассмотрены проблемы взаимодействия науки и образования. Проанализированы существующие представления ученых о целесообразных пределах и путях интеграции науки и образования. Выделены цель и основные задачи в реализации интеграционного взаимодействия указанных сфер деятельности. Предложены организационные принципы сотрудничества науки и образования.---------- en_US
dc.description.abstract The article considers the problems of interactions between science and education. It includes the analysis of existing concepts of scientists on expedient limits and ways of integration of science and education. Goal and main tasks are defined to realize integrational interactions between the above spheres of activities. en_US
dc.language.iso ru en_US
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України en_US
dc.subject НТП та організація виробництва en_US
dc.title Основные задачи и организационные принципы интеграции науки и образования en_US
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис