Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Объективные и субъективные факторы, обусловливающие формирование инновационного труда на примере ОАО "Шахта "Комсомолец Донбасса"

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Саратикянц, Э.С.
dc.contributor.author Давлианидзе, Я.С.
dc.date.accessioned 2008-11-24T11:41:53Z
dc.date.available 2008-11-24T11:41:53Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Объективные и субъективные факторы, обусловливающие формирование инновационного труда на примере ОАО "Шахта "Комсомолец Донбасса"/ Э.С. Саратикянц, Я.С. Давлианидзе // Економіка пром-сті. — 2008. — № 1. — С. 39-46. — рос. en_US
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/2531
dc.description.abstract Здійснено ретроспективний аналіз діяльності шахти "Комсомолець Донбасу", виявлено чинники, що стримують роботу шахти. Методом екстраполяції побудовано моделі, які описують прогнозні значення основних техніко-економічних показників, і здійснено їх порівняльний аналіз з фактично досягнутими. ---------- en_US
dc.description.abstract Проведен ретроспективный анализ деятельности шахты "Комсомолец Донбасса", выявлены факторы, сдерживающие работу шахты. Методом экстраполяции построены модели, описывающие прогнозные значения основных технико-экономических показателей, выполнен их сравнительный анализ с фактически достигнутыми. ---------- en_US
dc.description.abstract A retrospective analysis of activity of the mine "Komsomoletz Donbassa" is made and the factors which hinder the work of this mine are revealed. The models are built by method of extrapolation, they describe predicted values of basic technical-economic indicators. These indicators are analyzed in comparison with achieved ones.---------- en_US
dc.language.iso ru en_US
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України en_US
dc.subject Інвестиційні та інноваційні процеси en_US
dc.title Объективные и субъективные факторы, обусловливающие формирование инновационного труда на примере ОАО "Шахта "Комсомолец Донбасса" en_US
dc.title.alternative Об'єктивні та суб'єктивні фактори, що обумовлюють формування інноваційної праці на прикладі ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу"
dc.title.alternative Objective and subjective factors specifying formation of innovative labour on the example of OJSC mine "Komsomoletz Donbassa"
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис