Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Методологічні підходи до оцінки технологічного рівня промислового виробництва

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Федулова, Л.І.
dc.date.accessioned 2008-11-20T16:21:55Z
dc.date.available 2008-11-20T16:21:55Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Методологічні підходи до оцінки технологічного рівня промислового виробництва / Л.І. Федулова // Наука та інновації. — 2008. — Т. 4, № 4. — С. 65-84. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. en_US
dc.identifier.issn 1815-2066
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/scin4.04.065
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/2497
dc.description.abstract Визначені та обґрунтовані показники (індикатори) для оцінки технологічного рівня промисловості; обґрунтовані принципи технологічної політики та розроблений комплекс заходів щодо підвищення технологічного рівня промисловості як основи забезпечення конкурентоспроможності України. Розроблено та адаптовано до практики методологічний інструментарій для встановлення реального рівня технологічного розвитку окремих галузей промисловості. Обґрунтована економічна політика щодо результативної реалізації інноваційно-інвестиційного ресурсу. en_US
dc.description.abstract Определены и обоснованы показатели (индикаторы) для оценки технологического уровня промышленности; разработаны принципы технологической политики и комплекс мероприятий по повышению технологического уровня отраслей промышленности как основы обеспечения конкурентоспособности Украины. Разработан и адаптирован к практике методологический инструментарий для установления реального уровня технологического развития отдельных отраслей промышленности. Обоснована экономическая политика относительно результативной реализации инновационно-инвестиционного ресурса. en_US
dc.description.abstract Parameters (indicators) for industry technological level estimation are determined and proved; principles of technological policy and complex of measures on the increase of industry technological level as the basis of competitiveness providing of Ukraine are developed. Methodological tool for establishing real level of technological development of separate industry branches is developed and adapted to practice. Economic policy related to productive realization of innovative-investment resource is grounded. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України en_US
dc.subject Світ інновацій en_US
dc.title Методологічні підходи до оцінки технологічного рівня промислового виробництва en_US
dc.title.alternative Методологические подходы к оценке технологического уровня промышленного производства en_US
dc.title.alternative Methodological approaches to technological level estimation
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис