Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Функціональна погодженість при оцінці системної ефективності розвитку підприємства

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гонтарева, І.В.
dc.date.accessioned 2011-07-26T19:37:55Z
dc.date.available 2011-07-26T19:37:55Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Функціональна погодженість при оцінці системної ефективності розвитку підприємства / І.В. Гонтарева // Економіка пром-сті. — 2010. — № 3. — С. 168-174. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/24829
dc.description.abstract З метою підвищення системної ефективності розвитку підприємства, заснованої на ступені функціональної організованості довгострокового стійкого відтворення цілеспрямованого результату, у статті пропонується оцінювати погодженість вертикальних, горизонтальних і сферичних зв'язків у дворівневій організаційно-функціональній структурі виробничої системи з активними елементами. Ключові слова: системна ефективність, розвиток підприємства, функціональна організо-ваність, погодженість підсистем і елементів. uk_UA
dc.description.abstract С целью повышения системной эффективности развития предприятия, основанной на степени функциональной организованности долгосрочного устойчивого воспроизводства целенаправленного результата, в статье предлагается оценивать согласованность вертикальных, горизонтальных и сферических связей в двухуровневой организационно-функциональной структуре производственной системы с активными элементами. Ключевые слова: системная эффективность, развитие предприятия, функциональная организованность, согласованность подсистем и элементов. uk_UA
dc.description.abstract To increase a system efficiency of enterprise development that is based on the functional organization of longterm stable reproduction of a target result, the author offers to estimate coordination of vertical, horizontal and spherical connections in the two-level organizational and functional structure of the production system with active elements. Keywords: system efficiency, development of enterprise, functional organization, coordination of subsystems and elements. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.subject Економічні аспекти промислового виробництва uk_UA
dc.title Функціональна погодженість при оцінці системної ефективності розвитку підприємства uk_UA
dc.title.alternative Функциональная согласованность при оценке системной эффективности развития предприятия uk_UA
dc.title.alternative Functional coordination in estimation of system efficiency of enterprise development uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис