Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Гематоонкологічні захворювання у дітей з nijmegen breakage syndrome

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Степанюк, О.І.
dc.contributor.author Лига, О.В.
dc.contributor.author Скоропад, Л.Л.
dc.contributor.author Маркевич, Н.В.
dc.contributor.author Varon, R.
dc.contributor.author Гаврилюк, Ю.Й.
dc.contributor.author Цимбалюк, І.П.
dc.contributor.author Кіцера, Н.І.
dc.contributor.author Трояновська, О.О.
dc.contributor.author Поліщук, Р.С.
dc.date.accessioned 2011-07-21T10:50:30Z
dc.date.available 2011-07-21T10:50:30Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Гематоонкологічні захворювання у дітей з nijmegen breakage syndrome / Р.С. Поліщук, О.О. Трояновська, Н.І. Кіцера, І.П. Цимбалюк, Ю.Й. Гаврилюк, R. Varon, Н.В. Маркевич, Л.Л. Скоропад, О.В. Лига, О.І. Степанюк // Онкологія. — 2002. — Т. 4, № 2. — С. 94-98. — Бібліогр.: 17 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-1774,0204-3564
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/24714
dc.description.abstract Резюме. У 4 дітей з синдромом Nijmegen Breakage Syndrome (NBS) відзначали мікроцефалію, відставання у фізичному розвитку, птахоподібне обличчя, імунодефіцит за клітинним і гуморальним типом. Діагноз верифіковано за результатами молекулярно-генетичного дослідження, яке виявило наявність гомозиготної слов’янської мутації (657del5). У 3 дітей перебіг захворювання ускладнився розвитком негоджкінських лімфом (лімфобластна з ураженням кісткового мозку; дифузна В-великоклітинна; дифузна змішаноклітинна), а в 1 дитини – гемофагоцитарним лімфогістіоцитозом. У хлопчика з лімфобластною лімфомою, якому призначали інтенсивну цитостатичну терапію згідно з протоколом BFM, досягнуто ремісії (медіана виживаності – 4 роки). Для ранньої діагностики гематоонкологічних ускладнень діти з NBS мають бути під спостереженням не тільки генетиків та імунологів, а й гематоонкологів. uk_UA
dc.description.abstract Summary. Four children with NBS are reported. Each of them showed: microcephalia, delayed physical development, bird face, cellular and humoral immunodeficiencies. The diagnosis was verified by molecular/genetic study which showed homozygous Slavonic mutation (657del5). The status of 3 patients was complicated by non-Hodgkin lymphomas (lymphoblastic lymphoma with affection of the bone marrow; diffuse B large cell lymphoma; diffuse mixed cell lymphoma), and in one case by hemophagocytic lymphohystocytosis. The boy with lymphoblastic lymphoma who was subjected to intensive cytostatic therapy (BFM protocol) is currently in a relapse (survival median — 4 years). For early diagnosis of hematooncologic complications, children with NBS must be observed not only by geneticists and immunologists but also by hematooncologists. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького uk_UA
dc.relation.ispartof Онкологія
dc.subject Оригинальные исследования uk_UA
dc.subject uk_UA
dc.title Гематоонкологічні захворювання у дітей з nijmegen breakage syndrome uk_UA
dc.title.alternative Hematooncologic diseases in children with nijmegen breakage syndrome uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис