Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Requirements for balance setting-up and report improvement possibilities

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Gipiene, G.
dc.contributor.author Matuseviciene, L.
dc.date.accessioned 2011-07-08T11:45:54Z
dc.date.available 2011-07-08T11:45:54Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Requirements for balance setting-up and report improvement possibilities / G. Gipiene , L. Matuseviciene // Економічний вісник Донбасу. — 2010. — № 4(22). — С. 149-156. — Бібліогр.: 28 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/24015
dc.description.abstract Object of the article research is balance report. A theoretical research is done in the article where requirements of international and Lithuanian acts for balance content and form making are compared and differences between them are presented. Because it is assessed that balance is not informative enough balance improvement possibilities are introduced in the article by the authors. The article consists of introduction, two chapters, conclusion, and references. Key words: balance, IAS 1, Fourth Council Directive, BAS 2, improvement of balance sheet. uk_UA
dc.description.abstract Предметом статті є балансовий звіт. Авторами зроблено теоретичне дослідження, де порівняні міжнародні і литовські правові вимоги до змісту балансу та його форм, представлені їх відмінності. Оскільки баланс не є достатньо інформативним, автори статті представляють можливості поліпшення балансу. Ключові слова: баланс, 1-й МСФО, 4-а Директива Ради, 2-й БСБУ, поліпшення балансу. uk_UA
dc.description.abstract Предмет статьи — балансовый отчет. Авторами сделано теоретическое исследование, где сравнены международные и литовские правовые требования к содержанию баланса и его формам, представлены их различия. Поскольку баланс не является достаточно информативным, авторы в статьи представляют возможности улучшения баланса. Ключевые слова: баланс, 1-й МСФО, 4-я Директива Совета, 2-й БСБУ, улучшение баланса. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Finances uk_UA
dc.title Requirements for balance setting-up and report improvement possibilities uk_UA
dc.title.alternative Требования к установлению баланса и потенциал развития uk_UA
dc.title.alternative Требования к установлению баланса и потенциал развития uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 336.722.37(474.5)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис