Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Influence of uncertainty level on dynamics of capital structure of industrial entities in Ukraine

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Nykytiuk, T.O.
dc.date.accessioned 2011-07-08T11:44:52Z
dc.date.available 2011-07-08T11:44:52Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Influence of uncertainty level on dynamics of capital structure of industrial entities in Ukraine / T.O. Nykytiuk // Економічний вісник Донбасу. — 2010. — № 4(22). — С. 129-133. — Бібліогр.: 13 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/24014
dc.description.abstract In the article pressing theoretical and practical issues with regards to ways of industrial entities adaptation to the new conditions of business in the conditions of market instability with the purpose of capital increase are considered Key words: uncertainty, market instability, capital assets of enterprise, investment, public-private partnership, production potential. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглядаються теоретичні та практичні проблеми шляхів індустріальної адаптації об’єктів до нових умов бізнесу в умовах нестійкості ринку з метою збільшення капіталу. Ключові слова: невпевненість, нестійкість ринку, основні фонди підприємства, інвестиції, приватнодержавне партнерство, виробничий потенціал. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассматриваются теоретические и практические проблемы путей индустриальной адаптации объектов к новым условиям бизнеса в условиях неустойчивости рынка с целью увеличения капитала. Ключевые слова: неуверенность, неустойчивость рынка, основные фонды предприятия, инвестиции, частно-государственное партнерство, производственный потенциал. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Finances uk_UA
dc.title Influence of uncertainty level on dynamics of capital structure of industrial entities in Ukraine uk_UA
dc.title.alternative Вплив рівня невпевненості на динаміку структури капіталу індустріальних об’єктів в Україні uk_UA
dc.title.alternative Влияние уровня неуверенности на динамику структуры капитала индустриальных объектов в Украине uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc [330.14:338.45](477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис