Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Technological parks as a mechanism for the implementation of innovation policy of the state

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Maltseva, S.V.
dc.contributor.author Piddubna, O.A.
dc.contributor.author Khomenko, Ya.V.
dc.date.accessioned 2011-07-08T11:30:04Z
dc.date.available 2011-07-08T11:30:04Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Technological parks as a mechanism for the implementation of innovation policy of the state / S.V. Maltseva, O.A. Piddubna, Ya.V. Khomenko // Економічний вісник Донбасу. — 2010. — № 4(22). — С. 219-221. — Бібліогр.: 6 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/24007
dc.description.abstract The article presents the concept of technopark, his primary purposes and tasks. The indicators of technopark’s activity in Ukraine are analyzed. Urgency of creation of technological parks for maintenance of a sustainable development of economy of Ukraine is proved. Key words: technological park, innovation activity, investments, investor, high technological production, export potential. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто поняття технопарку, його основні цілі та задачі. Проаналізовані показники діяльності технопарків в Україні. Обґрунтована актуальність створення технологічних парків для забезпечення стійкого розвитку економіки України. Ключові слова: технологічний парк, інноваційна діяльність, інвестиції, інвестор, високотехнологічна продукція, експортніи потенціал. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрено понятие технопарка, его основные цели и задачи. Проанализированы показатели деятельности технопарков в Украине. Обоснована актуальность создания технологических парков для обеспечения устойчивого развития экономики Украины. Ключевые слова: технологический парк, инновационная деятельность, инвестиции, инвестор, высокотехнологическая продукция, экспортный потенциал. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Management of innovations uk_UA
dc.title Technological parks as a mechanism for the implementation of innovation policy of the state uk_UA
dc.title.alternative Технологічні парки як механізм реалізації інноваційної політики держави uk_UA
dc.title.alternative Технологические парки как механизм реализации инновационной политики государства uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc [338.1:330.341.1](477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис