Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Співвідношення понять "ділова репутація", "гудвіл", "імідж", "престиж", "реноме"

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Хортюк, О.В.
dc.date.accessioned 2011-07-06T11:42:40Z
dc.date.available 2011-07-06T11:42:40Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Співвідношення понять "ділова репутація", "гудвіл", "імідж", "престиж", "реноме" / О.В. Хортюк // Часопис Київського університету права. — 2010. — № 4. — С. 211-214. — Бібліогр.: 36 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0074
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/23704
dc.description.abstract Наукове дослідження містить комплекс теоретичних і практичних питань, пов’язаних із правовою природою ділової репутації юридичної особи. У роботі здійснюється аналіз співвідношення понять «ділова репутація», «гудвіл», «імідж», «престиж», «реноме», досліджуються загальні тенденції їх розвитку та визначається їх правовий статус як об’єкта цивільних прав. Ключові слова: ділова репутація, юридична особа, гудвіл, імідж, престиж, реноме. uk_UA
dc.description.abstract Научное исследование содержит комплекс теоретических и практических вопросов, связанных с правовой природой деловой репутации юридического лица. В работе осуществляется анализ соотношения понятий «деловая репутация», «гудвилл», «имидж», «престиж», «реноме», исследуются общие тенденции их развития и определяется их правовой статус как объекта гражданских прав. Ключевые слова: деловая репутация, юридическое лицо, гудвилл, имидж, престиж, реноме. uk_UA
dc.description.abstract The scientific research contains a set of the theoretical and practical questions related to legal nature of business reputation of legal entity. In work the analysis of correlation of notions is carried out «business reputation», «goodwill», «image», «prestige», «reputation », the general tendencies of their development are explored and their legal status as an object of civil laws is determined. Key words: business reputation, legal entity, goodwill, image, prestige, reputation. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Часопис Київського університету права
dc.subject Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні uk_UA
dc.title Співвідношення понять "ділова репутація", "гудвіл", "імідж", "престиж", "реноме" uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис