Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Соціальні умови обмеження правосуб'єктності фізичних осіб у Стародавньому Римі

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Качур, В.О.
dc.date.accessioned 2011-07-06T10:56:03Z
dc.date.available 2011-07-06T10:56:03Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Соціальні умови обмеження правосуб'єктності фізичних осіб у Стародавньому Римі / В.О. Качур // Часопис Київського університету права. — 2010. — № 4. — С. 23-27. — Бібліогр.: 25 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0074
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/23681
dc.description.abstract Стаття присвячена дослідженню соціальних умов обмеження правосуб’єктності фізичних осіб у Стародавньому Римі. До соціальних умов, які впливали на обсяг правосуб’єктності, римські юристи відносили безчестя, соціальний статус, релігію, родинні зв’язки, ремесла і заняття, місце народження і місце проживання. Відтак здійснюється спроба розкрити суть кожної умови і показати ті обмеження правосуб’єктності фізичних осіб, які вона спричинювала. Ключові слова: соціальні умови, обмеження правосуб’єктності, фізичні особи. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена исследованию социальных условий ограничения правосубъектности физических лиц в Древнем Риме. К социальным условиям, которые влияли на объем правосубъектности, римские юристы относили бесчестие, социальный статус, религию, родственные связи, трудовую деятельность, место рождения и место проживания. Поэтому делается попытка раскрыть сущность каждого условия и показать те ограничения правосубъектности физических лиц, которые она вызывала. Ключевые слова: социальные условия, ограничение правосубъектности, физические лица. uk_UA
dc.description.abstract The article explores the social conditions restricting of the personality of individuals in Ancient Rome. Roman lawyers called the shame, social status, religion, family communication, and work, place of birth and place of residence of the social conditions that affect the volume of the personality. Therefore, attempts to reveal the essence of each condition and to show restrictions of the personality that it provoked. Key words: the social conditions, restriction of the personality, individuals. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Часопис Київського університету права
dc.subject Теорія та історія держави і права. Філософія права uk_UA
dc.title Соціальні умови обмеження правосуб'єктності фізичних осіб у Стародавньому Римі uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис