Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Концепція толерантності як універсальна категорія еволюції розуму: метапідхід

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Крейн, І.
dc.date.accessioned 2008-09-16T10:17:58Z
dc.date.available 2008-09-16T10:17:58Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Концепція толерантності як універсальна категорія еволюції розуму: метапідхід / І. Крейн // Вісн. НАН України. — 2006. — N 11. — С. 22-42. — Бібліогр.: 21 назв. — укр. en_US
dc.identifier.issn 0372-6436
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/2235
dc.description.abstract Обґрунтовується необхідність нового підходу до проблеми толерантності, який базується на теоретичній моделі цього феномена. Модель Толерантності як Універсальної Категорії Розуму, розбудована на засадах кібернетичної теорії Розумних Систем одного класу, окремий випадок якого становить Людство, з її невід’ємною складовою — Метаетикою. Модель дає змогу довести Метазлочинну Антитолерантність радянського тоталітаризму та його сучасної спадщини, а також запропонувати методики експериментального дослідження глибинних механізмів Толерантності. Його результати мають стати підґрунтям для розробки системи нових соціальних технологій з метою створення «Виміру Толерантності» в українському суспільстві. З позицій Метаетики пропонується Метатолерантний підхід до створення «Виміру Толерантності» на світовому рівні. Аргументується моральне право України брати участь у цьому процесі та її моральний обов’язок вести перед у ньому. en_US
dc.description.abstract In the paper an urgent need of a new approach to the problem of tolerance based on the theoretical model of this phenomenon is argued and substantiated. The model of Tolerance as a Universal Category of Intelligence devised on the basis of the cybernetic theory of Intelligent Systems of a certain class (Mankind being a particular case of it) with its integral part — Metaethic permits to reveal Metacriminal Antitolerance of Soviet totalitarianism as well as to suggest exact methods of experimental studies of the innermost mechanism of Tolerance, the results of which are to be used to create “Tolerance Dimension” in Ukrainian society. It is on the grounds of Metaethic that Metatolerance approach to “Tolerance Dimension” on a world scale is proposed. Moral right of Ukraine to take part in its realization and moral duty of Ukraine to take the lead in this process are maintained. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України en_US
dc.subject Світогляд en_US
dc.title Концепція толерантності як універсальна категорія еволюції розуму: метапідхід en_US
dc.title.alternative Tolerance as universal category of the evolution of intelligence: metaapproach en_US
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис