Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Логічний вивід та керування в системі неформального програмування

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Верналь, А.А.
dc.contributor.author Нечипоренко, О.В.
dc.contributor.author Фуртат, Ю.О.
dc.date.accessioned 2011-06-17T16:14:31Z
dc.date.available 2011-06-17T16:14:31Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Логічний вивід та керування в системі неформального програмування / А.А. Верналь, О.В. Нечипоренко, Ю.О. Фуртат // Моделювання та інформаційні технології: Зб. наук. пр. — К.: ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України, 2010. — Вип. 56. — С. 20-26. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0068
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/21834
dc.description.abstract Розглядається задача розробки механізму нечіткого логічного виводу в системі неформального програмування. Для цієї системи конкретизуються поняття «логіко-лінгвістичне правило», «умовно нечітке висловлювання», «квантифікатор», «модифікатор». Описується модель нечіткого логічного виводу в СНеП. Також для системи розглядається керуюча структура. Визначаються семантичні категорії «загальне правило – окреме правило», «загальне правило – виняток з правила». Описується використання цих категорій в створенні керуючої структури системи. uk_UA
dc.description.sponsorship The task of fuzzy inferencing mechanism development in the system of the informal programming is considered. For this system concepts «logical-linguistic rule», «conventionally fuzzy statement», «quantifier», «modifier» are specified. The model of fuzzy inferencing is described in SInP. Also for the system a control structure is considered. Semantic categories «general rule – separate rule» «general rule – exception» are determined. The use of these categories in system’s control structure creation is described. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Моделювання та інформаційні технології
dc.title Логічний вивід та керування в системі неформального програмування uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.711.3, 519.767.6


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис