Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Теоретико-методологічні основи дослідження системи університетської освіти

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ходикіна, І.Ю.
dc.date.accessioned 2011-06-17T09:27:34Z
dc.date.available 2011-06-17T09:27:34Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Теоретико-методологічні основи дослідження системи університетської освіти / І.Ю. Ходикіна // Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 85. — С. 152-155. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-0808
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/21754
dc.description.abstract В кінці ХХ - на початку ХХІ ст. перед наукою і практикою постала проблема визначення нової ролі освіти, зокрема університетської, окреслення вимог, яким мають відповідати національні освітні системи, щоб допомогти людині адаптуватися до швидко змінюваного соціально-економічного середовища. Такий науковий пошук стає невіддільним від теоретичних та прикладних досліджень в руслі тенденцій постіндустріального розвитку, економіки знань, які змінюють парадигму освіти. uk_UA
dc.description.abstract В конце ХХ - в начале ХХІ ст. перед наукой и практикой встала проблема определения новой роли образования, в частности университетского, очерчивания требований, которым должны отвечать национальные образовательные системы, чтобы помочь человеку адаптироваться к быстро изменяемой социально-экономической среде. Такой научный поиск становится неотделимым от теоретических и прикладных исследований в русле тенденций постиндустриального развития, экономики знаний, которые изменяют парадигму образования. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Культура народов Причерноморья
dc.subject Точка зрения uk_UA
dc.title Теоретико-методологічні основи дослідження системи університетської освіти uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис