Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Формування системи мотивування наукової діяльності працівників освітньо–наукової сфери: методичні та прикладні аспекти

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кузьмін, О.Є.
dc.contributor.author Ходикіна, І.Ю.
dc.contributor.author Подольчак, Н.Ю.
dc.date.accessioned 2011-06-16T23:59:17Z
dc.date.available 2011-06-16T23:59:17Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Формування системи мотивування наукової діяльності працівників освітньо–наукової сфери: методичні та прикладні аспекти / О.Є. Кузьмін, І.Ю. Ходикіна, Н.Ю. Подольчак // Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 83. — С. 36-42. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-0808
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/21653
dc.description.abstract Перед освітньо-науковим комплексом України стоїть завдання здійснити технологічний стрибок вперед, основною складовою якого буде активізування наукової діяльності працівників як ключових суб'єктів інноваційного процесу. Для виконання такого завдання науковці повинні бути достатньо мотивованими щоб концентрувати увагу на розв'язанні наукових. Про невідповідність мотиваційної системи наукової діяльності працівників освітньо-наукової сфери свідчать дані про заробітну плату, премії тощо, а також дослідження інших вітчизняних та іноземних науковців uk_UA
dc.description.abstract Перед образовательно-научным комплексом Украины стоит задание осуществить технологический прыжок вперед, основной составляющей которого будет активизация научной деятельности работников как ключевых субъектов инновационного процесса. Для выполнения такого задания научные работники должны быть достаточно мотивированными, чтобы концентрировать внимание на решении научных. О несоответствии мотивационной системы научной деятельности работников образовательно-научной сферы свидетельствуют данные о заработной плате, премиях и тому подобное, а также исследованиях других отечественных и иностранных научных работников uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Кримський науковий центр НАН України і МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Культура народов Причерноморья
dc.subject Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ uk_UA
dc.title Формування системи мотивування наукової діяльності працівників освітньо–наукової сфери: методичні та прикладні аспекти uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис