Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Термінологічний аналіз поняття "мотиваційна система управління промисловим підприємством"

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Вознюк, А.
dc.date.accessioned 2011-06-15T15:36:28Z
dc.date.available 2011-06-15T15:36:28Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Термінологічний аналіз поняття "мотиваційна система управління промисловим підприємством" / А. Вознюк // Схід. — 2009. — № 7 (98). — С. 58-66. — Бібліогр.: 43 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1728-9343
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/21196
dc.description.abstract У статті проведено аналіз основних категорій і понять теорії мотивації з метою визначення комплексного поняття "мотиваційна система управління промисловим підприємством" для його змістовної й функціональної адаптації до потреб практичної й науково-дослідної діяльності. У роботі запропоновано авторське трактування понять "мотив", "мотивація", "потреба", "стимул", "стимулювання", а також побудована лінгвістична матриця, що відбиває характер взаємозв'язку основних понять теорії мотивації. uk_UA
dc.description.abstract T he article analyzes the basic categories and concepts of motivation theory to identify the complex concept of "motivational control system of industrial enterprise" for its informative and functional adaptation to the needs of practical and research activities. The article presents the author's interpretation of the terms "motive", "motivation" , "need", "stimulus", "stimulation", as well as a linguistic construct a matrix showing the character of the basic concepts of the theory of motivation. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Схід
dc.subject Економіка uk_UA
dc.title Термінологічний аналіз поняття "мотиваційна система управління промисловим підприємством" uk_UA
dc.title.alternative Terminological analysis of concept "motivation control system of “Industrial Enterprise” uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 331.101


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис