Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Систематизація та оцінка методів пізнання

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Горчакова, О.
dc.date.accessioned 2011-06-15T15:08:48Z
dc.date.available 2011-06-15T15:08:48Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Систематизація та оцінка методів пізнання / О.Горчакова // Схід. — 2009. — № 7 (98). — С. 114-119. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1728-9343
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/21190
dc.description.abstract У роботі проводиться систематизація та структурний аналіз логіки, діалектики та триалектики на предмет метричних особливостей пізнавальних засобів. Для цих цілей, за тернарною методологією, будується "Матриця пізнавальних засобів", яка трансформується у "Оціночну матрицю" для визначення рівня ефективності фундаментальних пізнавальних засобів. uk_UA
dc.description.abstract In work systematization and structural analysis of logic, dialectics is conducted and threalectics, for the purpose metrical features of cognitive facilities. For these aims, on ternary methodology, "Matrix of cognitive facilities", which is transformed in the "Evaluation matrix" for determination of level of efficiency of fundamental cognitive facilities, is built. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Схід
dc.subject Філософія uk_UA
dc.title Систематизація та оцінка методів пізнання uk_UA
dc.title.alternative Systematization and estimation of methods of cognition uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 141.312


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис