Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Реалізація мовних прав у діяльності національно-культурних товариств Донецької області (кінець 1980-х – 2000-ті рр.)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Шайхатдінов, А.
dc.date.accessioned 2011-06-15T14:25:45Z
dc.date.available 2011-06-15T14:25:45Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Реалізація мовних прав у діяльності національно-культурних товариств Донецької області (кінець 1980-х – 2000-ті рр.) / А. Шайхатдінов // Схід. — 2009. — № 5 (96). — С. 85-88. — Бібліогр.: 17 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1728-9343
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/21179
dc.description.abstract Cтаття присвячена одному з інститутів влади в Російській імперії - військовому губернатору. Для більшої деталізації було взято до опрацювання Київську губернію в період із 1827 до 1832 рр. Висновки зроблені з урахуванням попереднього періоду функціонування інституту військових губернаторів у Києві, а також часу, коли були поєднані дві посади військового губернатора й генерал-губернатора. uk_UA
dc.description.abstract The article deals with the military governor as one of the power institutions in the Russian empire. Kyiv guberniya within 1827-1832 years was studied thoroughly. The conclusions are drawn considering the foregoing period of Kyiv Military governors institution functioning as well as the period when two posts (military governor and governor general) were combined. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Схід
dc.subject Історія uk_UA
dc.title Реалізація мовних прав у діяльності національно-культурних товариств Донецької області (кінець 1980-х – 2000-ті рр.) uk_UA
dc.title.alternative The languages rights realization in the activity of national and cultural societies in Donetsk region (the late 1980-s - 2000-s) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 94(477)"19"+323.1


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис