Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Суспільно-політична та юридична лексика в хроніках Абдуррахмана аль-Джабарті

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Сівков, І.В.
dc.date.accessioned 2011-06-05T16:20:43Z
dc.date.available 2011-06-05T16:20:43Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Суспільно-політична та юридична лексика в хроніках Абдуррахмана аль-Джабарті / І.В. Сівков // Сходознавство. — 2009. — № 45-46. — С. 115-126. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1682-671Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/20791
dc.description.abstract В статті проводиться семантичний аналіз лексики, що вживається з тією самою семантикою у хроніках видатного єгипетського історика Абдуррахмана аль-Джабарті (1753/1754–1825/1826) “Чудеса минувшини в життєписах та хроніках” та “Мазгар аттакдіс бі-заваль давлят аль-фарансіс” і в сучасній арабській літературній мові. Тексти зазначених хронік можна розглядати як базове джерело суспільно-політичної і юридичної лексики арабської мови кін. XVIII – поч. ХІХ ст. Також у вказаній статті детально розглядаються факти з життя та творчості аль-Джабарті, а також бібліографія його праць. uk_UA
dc.description.abstract В статье проводится семантический анализ лексики, которая употребляется с той же семантикой как в хрониках знаменитого египетского историка Абдуррахмана аль-Джабарти (1753/1754– 1825/1826) “Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий” и “Мазхар ат-такдис би-заваль давлят аль-фарансис”, так и в современном арабском литературном языке. Тексты указанных хроник можно рассматривать как основной источник общественно-политической и юридической лексики арабского языка кон. XVIII – нач. ХIX вв. В статье подробно рассматриваются факты жизни и творчества аль-Джабарти, а также библиография его произведений. uk_UA
dc.description.abstract The article deals with the semantic analysis of words being used in the chronicles of the great Egyptian historian ‘Abdurrahmān al-Ğabartī (1753/1754 – 1825/1826) “‘Ağā’ib al-āsār fī tarāğim wa-l-ahbār” and “Mazhar at-taqdīs bi-zawāl dawlat al-faransīs” and Modern Literary Arabic with the same meanings. These texts can be regarded as main source of the sociopolitical and law lexis of the end of XVIII – beginning of XIX centuries. Also this article deals with such a important points as the detailed biography of al-Ğabartī and the bibliography of his available works. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Сходознавство
dc.title Суспільно-політична та юридична лексика в хроніках Абдуррахмана аль-Джабарті uk_UA
dc.title.alternative Общественно-политическая и юридическая лексика в хрониках Абдуррахмана аль-Джабарти uk_UA
dc.title.alternative Sociopolitical and law lexis in the chronicles of Abdurrahmān al-Ğabartī uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис