Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Засади транскрибування китайської лексики українською мовою

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кірносова, Н.А
dc.date.accessioned 2011-06-05T16:11:46Z
dc.date.available 2011-06-05T16:11:46Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Засади транскрибування китайської лексики українською мовою / Н.А Кірносова // Сходознавство. — 2009. — № 45-46. — С. 38-57. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1682-671Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/20786
dc.description.abstract Статтю присвячено проблемі уніфікації написання китайських географічних назв, власних імен та реалій українською мовою. Основним об’єктом дослідження є здатність української мови відтворювати китайські звуки. У статті розглянуто досвід транскрибування китайських слів засобами латинської та кириличної графіки, що важливо для формулювання основних принципів транскрипції з китайської на українську мову. Таких принципів у статті виділено чотири та розглянуто труднощі, які виникають під час їх застосування в процесі транскрибування. Відзначено, що ці труднощі можуть виявлятися або на рівні складу, або на рівні слова. Для вирішення проблем першого рівня, автор додає до статті таблицю складів-відповідників для китайської та української мов. А для уніфікації написання на другому рівні автор пропонує використовувати апостроф у випадку необхідності позначити межі складу, та відмінювати китайській імена й прізвища згідно норм української мови. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящается проблеме унификации написаний китайских географических названий, имен собственных и реалий в украинских текстах. Основным объектом исследования является способность украинского языка отображать китайские звуки. В статье рассматривается опыт транскрибирования китайских слов средствами латинской графики и кириллицы, что важно для формулирования основных принципов транскрипции с китайского языка на украинский. Таких принципов в статье выделено четыре, к тому же рассмотрены трудности, которые могут возникнуть при их применении в процессе транскрибирования. Отмечено, что эти трудности могут проявляться либо на уровне слога, либо на уровне слова. Для решения проблем первого уровня, автор прилагает к статье таблицу слоговых соответствий в китайском и украинском языках. А для унификации написаний на втором уровне, автор предлагает использовать апостроф в случае необходимости обозначить границы слогов, и склонять китайские имена и фамилии согласно нормам украинского языка. uk_UA
dc.description.abstract The article is devoted to the problem of unifying the ways to represent Chinese geographic names, persons’ names and cultural words in Ukrainian texts. The main object of the study is a capacity of Ukrainian language to reproduce Chinese sounds. It is proposed to consider an experience of transcription from Chinese into languages with Latin and Cyrillic alphabets, which is important to formulate main principles for the transcription from Chinese into Ukrainian. There are four main principles stated in the article for this pair of languages. It is also analyzed main difficulties, which occur in practice of using the transcription, based on these principles. The difficulties are divided into two groups: occurred on the level of syllable and occurred on the level of word. To solve problems on the former level, the author complicate the article with tables of Chinese syllables and there equivalents in Ukrainian. To unify writing on the latter level, the author proposes to use apostrophe if important to mark syllable bounds and change a word’s ending in Ukrainian texts according to the norms of Ukrainian grammar. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Сходознавство
dc.title Засади транскрибування китайської лексики українською мовою uk_UA
dc.title.alternative Принципы транскрибирования китайской лексики на украинский язык uk_UA
dc.title.alternative The main principles of transcription from Chinese into Ukrainian uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис