Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Слов’янська Леля, фінно-угорська Лілі, (Ліль, Лейл), шумерський Енліль

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Храновський, В.А.
dc.date.accessioned 2011-06-05T15:40:28Z
dc.date.available 2011-06-05T15:40:28Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Слов’янська Леля, фінно-угорська Лілі, (Ліль, Лейл), шумерський Енліль / В.А. Храновський // Сходознавство. — 2008. — № 44. — С. 124-134. — Бібліогр.: 16 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1682-671Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/20776
dc.description.abstract Ім’я божества Лелі (або Лялі), що в уявах давніх слов’ян символізувало прихід весни, приплід худоби та забезпечувало багаті врожаї, не має схожих за звучанням та функціями імен божеств в інших індоєвропейських релігіях, проте може мати спільне походження з іменами Лілі (Лейл, Лул) («душа», «дихання») у міфологіях фінно-угорських народів, і навіть з ім’ям шумерського Енліля, де lil означає “дихання”, “дух”, “весняне повітря”. uk_UA
dc.description.abstract Имя божества Лели (или Ляли), символизировавшего в представлениях древних славян приход весны, приплод скота и обеспечивавшего богатый урожай, не имеет сходных по звучанию и функциями имён божеств в других индоевропейских религиях, однако, вероятно, имеет общее происхождение с именами Лили (Лейл, Лул) («душа», «дыхание») в мифологиях финно-угорских народов, и даже с именем шумерского Энлиля, где lil означает “дыхание”, “дух”, “весенний воздух”. uk_UA
dc.description.abstract The name of deity Lelja (or Ljalja), which symbolized coming of spring, productivity of cattle and provided rich crops in believes of Old Slavic tribes, has no similarity in pronunciation and functions with the names of the deities in other Indo-European religions, however, possibly, has the common origin with the names of Lilli (Leil, Lul) ("soul", "breath") in mythologies of Finno-Ugric peoples, and even with Sumerian Enlil's name, where lil means “breath”, “spirit”, “ spring air ”. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Сходознавство
dc.title Слов’янська Леля, фінно-угорська Лілі, (Ліль, Лейл), шумерський Енліль uk_UA
dc.title.alternative Словянская Леля, финно-угорская Лили (Лиль, Лейл), шумерский Энлиль uk_UA
dc.title.alternative Slavic Lelja, Finno-Ugric Lilli (Lil, Leyl), Sumerian Enlil uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис