Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 2010, вип. 12

Репозиторій DSpace/Manakin

Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 2010, вип. 12

 
Переглядів: 23317
Завантажень: 19516

ЗМІСТ

Гайвась Б.
Математичне моделювання конвективного сушіння матеріалів з урахуванням механотермодифузійних процесів

Андруник В., Малачівський П.
Неперервна апроксимація характеристики термодіодного сенсора та його чутливості сумою полінома й степеневого виразу

Благітко Б., Заячук І., Кіт Л.
Похибка розрахунку характеристик гармонійного сигналу

Гарматій Г.
Визначення напруженого стану термочутливого простору з циліндричною порожниною за конвективно-променевого нагрівання

Гера Б., Чапля Є., Чернуха О.
Дифузія у тришаровій смузі з урахуванням стрибка функції концентрації домішкової речовини на внутрішніх поверхнях контакту

Грицина О.
Теорема взаємності робіт локально градієнтної лінійної електромагнітотермопружності

Дияк І., Копитко М., Коркуна А.
Дослідження напружено-деформованого стану біомеханічної системи «коронка–циліндричний імплантат–кістка» на основі осесиметричної моделі

Дробенко Б.
Скінченно-елементне моделювання процесів геометрично нелінійного деформування стрижневих систем

Зеленяк В., Слободян Б.
Моделювання термопружного двовимірного стану спаяних різнорідних півплощин із включеннями та тріщинами

Kossak О., Savula Y.
The investigation of the deformations of the elastic bodies with thin coating using D-adaptive finite element model

Костробій П., Маркович Б., Казановська О.
Дослідження електронної густини простих металів за наявності поверхні поділу «метал-вакуум»

Ляшенко В., Кобильська О.
Задача типу Стефана для циліндричної області

Nahirnyi T., Tchervinka K
On size effect of elastic modules in thin fibres

Притула М.
Розрахунок параметрів керування потоками газу в магістральних системах

П’янило Я., Галій П., Лопух Н., П’янило Г.
Залежність швидкості фільтрації газу від тиску в околах свердловин газоносних пластів

Твардовська С.
Перетворення механоелектромагнітних хвиль на межі поділу пористих середовищ у зовнішньому електричному полі

Цегелик Г., Лісовець В.
Побудова оптимальних стратегій вибору інформації у послідовних файлах баз даних за використання методу m-паралельного блочного пошуку

Чабан Ф.
Числове дослідження взаємодії механічного й електричного полів у п’єзоелектрику

Chekurin V.
Theory of integral acoustoelasticity for 3-D stress-strained state

Шацький І., Маковійчук М.
Рівновага сферичної пологої оболонки з урахуванням закриття колінеарних тріщин за згину

Швець Р., Яцків О., Бобик Б.
Ідентифікація межових теплофізичних параметрів циліндра за нестаціонарних умов теплообміну з довкіллям

Щербата Г.
Застосування методу скінченних елементів до розв’язування задач одновимірної гетеродифузії

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис

RSS Feeds