Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 2009, вип. 10

Репозиторій DSpace/Manakin

Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 2009, вип. 10

 
Переглядів: 8768
Завантажень: 7048

ЗМІСТ

Тацій Р., Стасюк М., Мазуренко В.
Моделювання дискретно- континуальних систем. Основи концепції квазіпохідних

Благітко Б., Заячук І., Рабик В., Кіт Л.
Особливості параметричної ідентифікації ARC-кіл у частотній області

Гнатів Ю.
Побудова розв’язку одного рівняння термопружності кусково-однорідних циліндричних оболонок

Грицина О.
Узагальнення теореми взаємності робіт для нелокальної електромагнітної механіки діелектриків

Кондрат В., Твардовська С.
Вплив зовнішнього електричного поля на параметри механічних хвиль сейсмічних частот у пористому насиченому середовищі

Мічуда О.
Динамічні процеси у параметрично нелінійних пружних системах за врахування інерційності процесу деформування

Nahirnyj T., Tchervinka K.
On size effect of mechanical properties of thermoelastic solids

Процах Л., Савенко П., Ткач М.
Середньоквадратична апроксимація дійсної функції двох змінних модулем дискретного перетворення Фур’є. I. Основні співвідношення

Процюк Б.
Метод інтегральних рівнянь у нестаціонарних задачах теплопровідності термочутливих тіл

П’янило Я., П’янило Г.
Про вплив теплофізичних параметрів на процес руху газу в трубопроводах

Рибкін В., Сисин М., Набоченко О.
Моделювання руху частинок баластного шару залізничної колії за дії вібраційного навантаження на рейки

Семчишин Л.
Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь із багатовимірними λ-матрицями для динамічної моделі Леонтьєва

Тимар И., Торский А., Щукин В
Об оптимальном выборе параметров нагруженных трёхслойных пластин по критерию стоимости

Чекурін В.
Математична модель дифузії домішки в напівпровіднику з урахуванням напружено-деформованого стану

Вимоги до оформлення статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис

RSS Feeds