Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Моделювання та інформаційні технології, 2010, вип. 58

Репозиторій DSpace/Manakin

Моделювання та інформаційні технології, 2010, вип. 58

 
Переглядів: 19365
Завантажень: 14643

ЗМІСТ

Жильцов А.В., Сорокин Д.С.
Синтез орієнтації вектора намагніченості магнітів лінійного двигуна, які створюють максимально можливе потокозчеплення

Глухов О.Д.
Про планарні квазівипадкові графи Пуассонівського типу

Мирошниченко И.В.
Адаптация в информационно-измерительных системах

Купченко Л.Ф., Рыбяк А.С., Пашков Д.П.
Уменьшение избыточности информации в гиперспектральных системах дистанционного зондирования земли с использованием динамической спектральной фильтрации

Козелкова К.С.
Аналітичний огляд традиційних методів дослідження нелінійних процесів в радіотехнічному комплексі наземного автоматизованого комплексу управління космічними аппаратами

Безпрозванный А.А., Владимирский И.А.
Методы определения тепловых потерь через изоляцию трубопроводов тепловых сетей централизованного теплоснабжения

Корнієнко Б.Я., Бойко Г.О., Снігур О.С., Устимець Ю.О.
Дослідження мережного ресурсу Honey Pot Plus

Головань С.М., Давиденко А.М., Щербак Л.М.
Процеси життевого циклу програмного забезпечення в системах електронного документообігу

Мохор В.В., Цуркан В.В.
Визначення множини законів розподілу ймовірності реалізації загрози безпеці інформації від величини збитків

Верналь А.Ф., Положаенко С.А.
Оптимизационный подход к исследованию вариационных моделей направленных физических процессов

Korostil A.
The time-dependet quantum transport in nanosystems

Котенко Н.А., Оборский Г.А., Савельева О.С.
Морфологические модели надежности энергетического оборудования

Ковбаса А.Л.
Вейвлет анализ при обработке данных исследования гидротехнических сооружений

Забулонов Ю.Л., Коростиль Ю.М., Буртняк В.М.
Оценка качества систем автоматизированного контроля и слежения за нераспространением радиационных материалов

Валькман Ю.Р., Муцаковская Е.В.
Использование имитационного моделирования процессов в бизнесе

Олешко Т.І., Ратушна Н.В.
Використання методів кластерного аналізу для класифікації аеропортів за видами неавіаційної діяльності

Давиденко А.Н., Гильгурт С.Я.
Алгоритмы распознавания строк в системах обнаружения вторжений на плис

Баркова О.В.
Електронна бібліотека як сучасна розподілена інформаційна система

Гайвась Б.І.
Ключова система рівнянь для дослідження процесу сушіння пористих тіл. Частина 2

Бабинець Є.Д., Дурняк Б.В.
Способи розширення моделі взаємозвязку між параметрами книжки та споживача інформаційними компонентами

Микитин Г.В., Сікора Л.С., Іваницький Я.Л., Штаюра С.Т., Дмитрів З.В.
Системна модель визначення параметрів напружено-деформованого стану конструкційних матеріалів

Игнатенко Е.Г., Бессараб В.И., Турупалов В.В.
Алгоритм адаптивной балансировки нагрузки в кластерных системах

Мохор В.В., Богданов А.М., Крук О.Н., Цуркан В.В., Цуркан О.В.
Анализ когнитивного диссонанса понятийной базы в сфере управления рисками безопасности информации

Сікора Л.С., Друк Н.Р.
Інформаційні технології синтезу моделей N-канальних лазерних віброметрів поверхні конструкцій при дії збурень

Теслюк В.М., Альшавабкех Хамза Алі Юсеф
Інформаційна модель графа досяжності

Зеляновський М.Ю., Тимченко О.В.
Дослідження особливостей функціонування сенсорних мереж

Лесів М.Ю.
Аналіз змін в невизначеностях результатів інвентаризації парникових газів від спалювання викопного палива

Нікулін М.О.
Реалізація основних алгоритмів функціонування компонент інформаційної технології забезпечення надійності функціонування транспортної системи

Шаповалов Ю.І.
Метод оцінки асимптотичної стійкості лінійних параметричних кіл у частотній області

Нікулін С.О.
Розробка структури системи типу Honeypot для захисту доступу в спеціалізовану систему управління

Дурняк Б.В., Сікора Л.С., Ткачук Р.Л.
Когнитивні моделі активізації професійно-орієнтованої підготовки кадрів для комп'ютеризованих та автоматизованих виробництв з ієрархічною організацією

Машков О.А., Косенко В.Р.
Синтез методів і програмно-алгоритмічного забезпечення інформаційно-керуючих комплексів рухомого об'єкта для усунення наслідків нештатних (аварійних) ситуацій

Афанасьєва О.Ю., Дурняк Б.В., Коростіль Ю.М.
Особливості побудови моделей прогнозування для багатокомпонентних технічних систем

Чернуха О.Ю., Гончарук В.Є., Дмитрук В.А.
Моделювання граничних випадків контактно-крайової задачі стаціонарної конвективної дифузії в перодичних структурах

Лобур М.В., Мельник М.Р.
Математична модель залежності рівня шуму транспортного потоку від типу дорожнього покриття

Петриашвили Г.
Анализ основы информационных компонент системы функционирования книжно-журнальных изданий с селективно изменяемым наполнением

Дурняк Б.В., Шведов Л.Є.
Засоби систем захисту доступом та модель класифікації рівнів захисту

Дурняк Б.В., Назаренко О.М.
Методи побудови моделей для оцінки поліграфічних видань

Стех Ю.В., Файсал М.Е. Сардіх, Лобур М.В., Домброва М.С., Арцибасов В.Є.
Розробка і дослідження алгоритмів кластеризації для великих колекцій документів

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис

RSS Feeds