Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Моделювання та інформаційні технології, 2010, вип. 55

Репозиторій DSpace/Manakin

Моделювання та інформаційні технології, 2010, вип. 55

 
Переглядів: 17268
Завантажень: 19055

ЗМІСТ

Яцишин А.В.
Основні етапи комплексного моніторингу для вирішення задач раннього виявлення та прогнозу факторів ризику захворюванності населення

Жильцов А.В., Сорокин Д.С.
Синтез магнитной системы линейного двигателя с постоянными магнитами

Коростиль Ю.М., Давиденко А.Н., Гильгурт С.Я., Панченко М.М.
Анализ внешних атак на локальную сеть и возможностей защиты реконфигурируемые устройства

Артемчук В.О.
Обчислення статистичних характеристик вибірки в інформаційно-аналітичній системі еколого-енергетичного моніторингу

Василенко С.В.
Модель забезпечення цілісності інформаційних об'єктів із застосуванням узагальненого завадостійкого коду умовних лишків

Высоцкая Е.А., Давиденко А.Н.
Анализ технологии предварительной обработки данных при аутентификации пользователей компьютерных систем по клавиатурному и рукописному почеркам

Ільницький Л.Я., Щербина О.А., Михальчук І.І.
Малогабаритна спіральна антена

Дурняк Б., Равецки Т.
Организация использования информационной технологии управления предприятием в условиях повышенного риска его функционирования

Дурняк Б., Равецки Я.
Организация использования информационной технологии, для реализации системы анализа решений по управлению производством

Ластік Ю.К.
Особливості моделювання дослідження диференційваних форм страху у хворих на ендокринні захворювання

Мякухин Ю.В.
Применение математических методов по поддержке принятия решения об оптимальном выборе элемента системы контроля и управления доступом

Буртняк В.М.
Об одном алгоритме повышения достоверности выяления событий в системе автоматического констроля и слежения за нераспространением радиоктивних материалов

Шорошев В.В., Давиденко А.Н., Потенко А.С.
Оценка профилей противодействия угрозам на основе динамического программирования с использованием принципа оптимум Р. Беллмана

Хіміченко І.В.
Метод підвищення часової ефективності при фрактальному стисненні зображень

Черепков С.Т., Юсов В.В., Козелкова Е.С
Математическая модель сложной диаграммы направленности в широком секторе обзора измерительной радиосистемы

Лаптєв В.О., Уварова Т.В., Степанов М.М.
Вимір відстаней на цифрових картам з урахуванням еліпсоїду

Черепков С.Т., Шевкун С.Н.
Синтез оптимальной пространственно-временной системы обработки сигналов

Нікулін О.Ф., Нікулін С.О.
Моделювання окремих небезпек спеціалізованої системи керування

Машков О.А., Косенко В.Р.
Прийняття управлінських рішень в складних організаційних системах з погляду системного підходу (частина 2) (Принцип організаційного управління)

Власенко Г.М.
Розроблення алгоритму підтрики прийняття рішень при обґрунтуванні людиною, що приймає рішення пропозицій щодо використання завдань складними технічними системами

Чернуха О.Ю., Гончарук В.Є.
Математичне моделювання міграції забруднення у грунті з обмеженого джерела

Афанасьєва, О.Ю.Ю.
Аналіз параметру утаємлення факту стеганографічно укритої інформації в цифровому середовищі

Сікора Л.С., Поліщук М.Б., Друк Н.Р., Левицька Г.Н.
Професійно-орієнтоване навчання та когнітивна психологія формування цільових рішень інтелектуальним агентом як основа моделі поведінки

Сікора Л.С., Лиса Н.К., Владика Р.М.
Моделі лазерної діагностики технологічних середовищ на основі балансного методу для контролю викидів пилу в енергоблоках

Кунченко-Харченко В.І.
Моделі та форми представлення документів для задач формування прийняття рішень

Піджарко Н.В.
Моделі та стратегії джерел залучення фінансових ресурсів банків в умовах ризику

Сікора Л.С., Квас А.
Моделі інтелектуального діалогу різномовних агентів в процесі творення виробничих систем

Бабинець Є.Д.
Аналіз різних типів книжок в залежності від їх інформаційного наповнення

Korostil A., Korostil Yu.
On calculation electronic states of carbon nanotubes

Тимченко О.В., Верхола Б.М., Ратич А.Т.
Ефективність передачі відеотрафіку MPEG в мережі MPLS

Дурняк Б.В., Пашкевич В.З.
Методи формування графіних засобів захисту документів

Мартовский А.П., Немкова Е.А.
Оценка погрешности определения метоположения излучателя дальномерными методами

Рубан И.В., Шитова О.В., Пашков Д.П.
Метод обработки цифрового изображения для локализации информативных областей

Дурняк Б.В., Назаренко О.М.
Параметри конструкції книжки та інформаційної компоненти

Бунь Р.А., Матвійчук У.І.
Геоінформаційна технологія просторового аналізу емісій та поглинань парникових газів у лісовому господарстві Закарпатської області

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис

RSS Feeds