Економічні інновації, 2009, вип. 38

 
Переглядів: 20309
Завантажень: 29793

Тема випуску:
Формування економічних стратегій розвитку підприємства, регіону, держави


ЗМІСТ

Титульні сторінки та зміст

Богатов А. Г.
Основні напрямки інноваційної діяльності у плодопродуктовому підкомплексі регіону

Боняр С.М.
Про економіко-правове забезпечення розвитку перевезень ріка-море в Україні

Борисов О.Г., Колеснікова К.С.
Маркетингове позиціювання виставкової діяльності

Бревнов А.А.
Тенденции и направления развития судостроения для отдыха, туризма, спорта

Бутін Є.П.
Управління розвитком ринку житлово-комунальних послуг з урахуванням закордонного досвіду

Валуев Ю.Б.
Затраты внешнеэкономической деятельности промышленного предприятия – классификационный аспект

Гончар Т.В., Бревнов А.А.
Основные направления стратегии развития металлургических предприятий

Eгупов Ю.А.
Повышение корректности многомерных оценок в процессе формирования производственной программы предприятия

Зосько С.В.
Центр трансфера технологий как институт посредничества на рынке инноваций

Квач Я.П.
Параметричний підхід до моделювання балансу фінансових ресурсів регіону

Кочетков В.В.
Малий бізнес в Україні: окремі аспекти сучасного стану та проблеми подальшого розвитку

Кухарская Н.А.
Активизация инвестиционного процесса на региональном уровне

Лазарєва Є.В., Сараєва І.М.
Кризові явища в економіці України та їх вплив на бізнес-середовище

Лайко О.І.
Неефективні фінансові потоки на товарних ринках як шлях вивезення інвестиційних ресурсів

Нездоймінов С.Г.
Формування кластерної стратегії розвитку підприємництва в регіональному туристично-рекреаційному комплексі

Носова Н.І.
Проблеми розвитку підприємництва в легкій промисловості України

Павлова О.С.
Проблеми інвестування інноваційної діяльності на підприємстві

Прусс Д.М.
Стратегії управління системою мотивації персоналу торговельних підприємств в умовах трансформації ринкових відносин

Савастєєва О.М.
Стратегія формування доходів місцевих бюджетів як фактор стабільного економічного розвитку регіонів

Сімоненко Д.С.
Проблеми планування інноваційної діяльності підприємства

Стоянова М.М.
Вдосконалення державної підтримки малого підприємництва (досвід Японії)

Ступницкая Т.М.
Особенности анализа факторов, влияющих на изменение рентабельности основного капитала

Харічков С.К., Редькін Д.О., Волохова М.П.
Функціонально-цільові ознаки стратегій розвитку малих форм підприємництва

Хумаров О.А.
Методологічні підходи до визначення конкурентоспроможності українських регіонів на міжнародних ринках

Цыналевская И.А.
Тенденции регионализации внешнеэкономической деятельности Украины

Шлафман Н.Л.
Антикризові заходи підтримки підприємницького сектору в Україні

Шубин А.А.
Стратегия адаптивного управления химическим предприятием

Ісаченко Д.А.
Вдосконалення взаємодії малих і крупних підприємств в промисловості

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис

RSS Feeds