Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Effect of arc current on mechanical properties of AlCrN coatings deposited using cathodic arc evaporation

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Warcholinski, B.
dc.contributor.author Gilewicz, A.
dc.contributor.author Kuprin, A.S.
dc.date.accessioned 2023-12-06T10:28:44Z
dc.date.available 2023-12-06T10:28:44Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Effect of arc current on mechanical properties of AlCrN coatings deposited using cathodic arc evaporation / B. Warcholinski, A. Gilewicz, A.S. Kuprin // Problems of Atomic Science and Technology. — 2022. — № 4. — С. 141-146. — Бібліогр.: 22 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.77.Dq, 52.80.Vp, 62.20.Qp, 81.10.Bk
dc.identifier.other DOI: https://doi.org/10.46813/2022-140-141
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/195662
dc.description.abstract The AlCrN coatings were formed using cathodic arc evaporation at constant nitrogen pressure and arc current ranged from 50 to 120 A. Scanning electron microscopy, energy dispersive analysis, X-ray diffractometry, nanoindentation, adhesion tests and friction tests were used to investigate the effect of arc current on surface morphology, composition, structure, and mechanical and tribological properties of coatings. It was found that all coatings present cubic AlCrN with Al/(Al+Cr) ratio independent on arc current. Increase in the arc current results in increase in lattice parameter, crystallite size as well as deposition rate and coating surface roughness. A decrease in hardness with a simultaneous increase in Young's modulus is also observed. The adhesion of the coatings shows a non-linear character with the maximum (108 N) for the coating formed at an arc current of 80 A, which may explain the best wear resistance – the lowest wear rate 1.4·10⁻⁷ mm³/Nm. uk_UA
dc.description.abstract Покриття AlCrN були осаджені за допомогою катодного дугового випаровування при постійному тиску азоту та струмі дуги в діапазоні від 50 до 120 A. Використовували скануючу електронну мікроскопію, енергодисперсійний аналіз, рентгенівську дифрактометрію, наноіндентування, тести на адгезію та на тертя для дослідження ефекту впливу струму дуги на морфологію поверхні, склад, структуру, механічні та трибологічні властивості покриттів. Було виявлено, що всі покриття містять кубічний AlCrN із співвідношенням Al/(Al+Cr), не залежним від струму дуги. Збільшення струму дуги призводить до збільшення параметра решітки, розміру кристалітів, а також швидкості осадження та шорсткості поверхні покриття. Також спостерігається зниження твердості з одночасним збільшенням модуля Юнга. Адгезія покриттів має нелінійний характер з максимумом (108 Н) для покриття, сформованого при струмі дуги 80 А, що може пояснити найкращу зносостійкість – найменша швидкість зношування 1.4·10⁻⁷ mm³/Нм. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Physics of radiation and ion-plasma technologies uk_UA
dc.title Effect of arc current on mechanical properties of AlCrN coatings deposited using cathodic arc evaporation uk_UA
dc.title.alternative Вплив струму дуги на механічні властивості покриттів AlCrN, осаджених за допомогою катодно-дугового випаровування uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис