Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Біорезонансна терапія: її місце у сучасній традиційній медицині

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Готовський, М.
dc.contributor.author Перов, Ю.
dc.date.accessioned 2008-09-04T15:35:07Z
dc.date.available 2008-09-04T15:35:07Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Біорезонансна терапія: її місце у сучасній традиційній медицині / М. Готовський, Ю. Перов // Вісн. НАН України. — 2006. — N 7. — С. 17-2. — Бібліогр.: 23 назв. — укр. en_US
dc.identifier.issn 0372-6436
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/1955
dc.description.abstract Розглядаються засади і діапазон терапевтичного засто сування біорезонансної медицини у лікуванні хроніч них хвороб та корекції різних патологічних станів. Ана лізується метод вегетативного резонансного тесту як діагностичний засіб БРТ. Підкреслюється ефективність біорезонансної терапії у реабілітації населення, що меш кає на забруднених радіонуклідами територіях. en_US
dc.description.abstract The fundamentals and the range of therapeutic application of bioresonance medicine in chronic disease treatment and correction of different pathological conditions are describ ed. The method of vegetative resonance test as a diagnostic instrument of bioresonance therapy is analyzed. The effici ency of bioresonance therapy in rehabilitation of population living in radioactive nuclide polluted areas is highlighted. en_US
dc.language.iso uk en_US
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України en_US
dc.title Біорезонансна терапія: її місце у сучасній традиційній медицині en_US
dc.type Article en_US
dc.status published earlier en_US


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис