Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Прогностичні молекулярні маркери у хворих на рак яєчника

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Лук’янова, Н.Ю.
dc.contributor.author Юрченко, О.В.
dc.contributor.author Свінціцький, В.С.
dc.contributor.author Чехун, В.Ф.
dc.date.accessioned 2011-05-10T11:13:52Z
dc.date.available 2011-05-10T11:13:52Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Прогностичні молекулярні маркери у хворих на рак яєчника / Н.Ю. Лук’янова, О.В. Юрченко, В.С. Свінціцький, В.Ф. Чехун // Онкологія. — 2006. — 8, N 3. — С. 241-244. — Бібліогр.: 19 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-1774,0204-3564
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/19549
dc.description.abstract Проведено імуногістохімічне вивчення маркерних білків у пухлинах хворих на розповсюджений рак яєчника (РЯ). Встановлено, що експресія білків лікарської резистентності (P-gp та GST) і білків-регуляторів апоптозу (р53 та Bcl-2) чітко корелює з виживаністю хворих. На основі імуногістохімічного вивчення експресії молекулярних маркерів апоптозу та лікарської резистентності визначені прогностичні фактори перебігу захворювання, які дадуть можливість адекватно спланувати ад’ювантне лікування у хворих на розповсюджений РЯ. Ключові слова: рак яєчника, прогноз, молекулярні маркери, лікарська резистентність, апоптоз. uk_UA
dc.description.abstract Immunohistochemical study of marker proteins was performed in tumors of patients with disseminated ovarian cancer (OC). It was established that the expression of drug resistance proteins (P-gp and GST) and apoptosis regulating proteins (р53 та Bcl-2) markedly correlates with the patients’ survival. Based on the immunohistochemical study of the expression of molecular markers of apoptosis and drug resistance proteins, prognostic factors of the course of disease were defined which will help to plan adequately the adjuvant treatment in patients with disseminated OC. Key Words: ovarian cancer, prognosis, molecular markers, drug resistance, apoptosis. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького uk_UA
dc.subject Оригинальные исследования uk_UA
dc.title Прогностичні молекулярні маркери у хворих на рак яєчника uk_UA
dc.title.alternative Prognostic molecular markers in patients with ovarian cancer uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис