Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

О форме зубных дуг при ортогнатической окклюзии

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Григоренко, Я.М.
dc.contributor.author Григоренко, А.Я.
dc.contributor.author Тормахов, Н.Н.
dc.contributor.author Триль, Ю.А.
dc.contributor.author Флис, П.С.
dc.date.accessioned 2011-04-23T17:53:58Z
dc.date.available 2011-04-23T17:53:58Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation О форме зубных дуг при ортогнатической окклюзии / Я.М. Григоренко, А.Я. Григоренко, Н.Н. Тормахов, Ю.А. Триль, П.С. Флис // Доп. НАН України. — 2010. — № 1. — С. 188-194. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/19275
dc.description.abstract Наведено результати дослiдження форми зубних дуг верхньої та нижньої щелеп при ортогнатичнiй оклюзiї в постiйному перiодi прикусу. Розроблено методику визначення параметрiв кривих, що огинають вестибулярнi поверхнi верхнього та нижнього зубних рядiв. Показано, що з кривих другого порядку елiпс найкраще описує форму цих кривих i що довжина малої осi цього елiпса дорiвнює вiдстанi мiж вестибулярними поверхнями сьомих зубiв, а бiльша пiввiсь елiпса дорiвнює чи на 30% бiльше вiдстанi вiд вестибулярної поверхнi перших зубiв до лiнiї, що з’єднує виступаючi точки на вестибулярнiй поверхнi сьомих зубiв. uk_UA
dc.description.abstract The results of studies of the form of the top and bottom dental arches of the maxilla at orthognatic occlusion in the constant period of a bite are presented. The technique of determinition of parameters of the curves which are bending around vestibular surfaces of the top and bottom dental lines is developed. It is shown that, among of curves of the second order, an ellipse describes the form of these curves better, and the minor axis of this ellipse is equal to the distance between vestibular surfaces of the seventh teeth, and the major semiaxis of the ellipse is equal or by up to 30% greater than the distance from the vestibular surface of the first teeth to a line connecting the extreme points of vestibular surfaces of the seventh teeth. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Медицина uk_UA
dc.title О форме зубных дуг при ортогнатической окклюзии uk_UA
dc.title.alternative On the form of dental arches at orthognatic occlusion uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 539.3;616.314


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис