Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Вплив каліксарен-метиленбісфосфонових кислот на полімеризацію фібрину

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гриценко, П.Г.
dc.contributor.author Луговськой, Е.В.
dc.contributor.author Кошель, Т.А.
dc.contributor.author Черенок, С.О.
dc.contributor.author Ющенко, О.А.
dc.contributor.author Чернишов, В.І.
dc.contributor.author Кальченко, В.І.
dc.contributor.author Комісаренко, С.В.
dc.date.accessioned 2011-04-23T17:30:38Z
dc.date.available 2011-04-23T17:30:38Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Вплив каліксарен-метиленбісфосфонових кислот на полімеризацію фібрину / П. Г. Гриценко, Е.В. Луговськой, Т.А. Кошель, С.О. Черенок, О.А. Ющенко, В. I. Чернишов, В. I. Кальченко, С.В. Комiсаренко // Доп. НАН України. — 2010. — № 1. — С. 175-179. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/19273
dc.description.abstract Дослiджено вплив калiксарен-диметиленбiсфосфонової (С-98) та калiксарен-тетраме-тиленбiсфосфонової (С-192) кислот на полiмеризацiю фiбрину. Данi калiксарени специфiчно iнгiбують полiмеризацiю фiбрину в системi фiбриноген+тромбiн, а також полiмеризацiю мономерного фiбрину дезААВВ. Максимальна швидкiсть полiмеризацiї фiбрину зменшується на 50% при концентрацiї калiксарену С-98 1,3 · 10^−4 моль/л у середовищi полiмеризацiї, а калiксарену С-192 — 0,5 · 10^−6 моль/л. За допомогою електронної мiкроскопiї показано, що калiксарен С-192 iнгiбує першу стадiю полiмеризацiї фiбрину — формування протофiбрил. Було також знайдено, що калiксарен С-192 при концентрацiї 7,0 · 10^−5 моль/л у плазмi кровi здорових донорiв збiльшує у два рази протромбiновий час, а при концентрацiї 1,7·10^−5 моль/л — активований частковий тромбопластиновий час. Отже, показано, що калiксарен-метиленбiсфосфонова кислота С-192 є специфiчним iнгiбiтором полiмеризацiї фiбрину та зсiдання плазми кровi людини. Дана сполука може бути використана для створення нового класу антитромботичних препаратiв. uk_UA
dc.description.abstract The effect of calixarene-dimethylenbisphosphonic (C-98) and calixarene-tetramethylenbisphosphonic (C-192) acids on the fibrin polymerization is studied. These calixarenes inhibited specifically the fibrin polymerization in the fibrinogen+ thrombin reaction, as well as monomeric fibrin desAABB polymerization. The maximum rate of fibrin polymerization was decreased by 50% at the calixarene C-98 concentration equal to 1.3 · 10^−4 M in the polymerization medium and the calixarene C-192 concentration equal to 0.5 · 10^−6 M. Experiments with electron microscopy analysis showed that calixarene C-192 inhibited the first stage of the fibrin polymerization — protofibril formation. Calixarene C-192 increased also twice the prothrombin time and the activated partial thromboplastin time in normal human blood plasma at concentrations of 7.0 · 10^−5 M and 1.7 · 10^−5 M, respectively. Thus, calixarene-bisphosphonic acid C-192 is a specific inhibitor of fibrin polymerization and blood plasma coagulation. This compound may be used for the drug design of a new class of antithrombotic agents. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Біохімія uk_UA
dc.title Вплив каліксарен-метиленбісфосфонових кислот на полімеризацію фібрину uk_UA
dc.title.alternative The effect of calixarene-methylenbisphosphonic acids on fibrin polymerization uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 577.112:612.115


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис