Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Оптимальне керування нагріванням прямокутної термочутливої області за обмежень на напруження у пластичній зоні

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кушнір, Р.М.
dc.contributor.author Ясінський, А.В.
dc.date.accessioned 2011-04-23T15:36:09Z
dc.date.available 2011-04-23T15:36:09Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Оптимальне керування нагріванням прямокутної термочутливої області за обмежень на напруження у пластичній зоні / Р.М. Кушнiр, А.В. Ясiнський // Доп. НАН України. — 2010. — № 1. — С. 59-64. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/19253
dc.description.abstract Запропоновано числовий алгоритм розв’язання двовимiрної задачi оптимального керування нагрiванням довгого прямокутного паралелепiпеда за умов пружнопластичного деформування матерiалу. Визначено керування (температуру нагрiвального середовища), яке за мiнiмальний час переводить тiло з початкового теплового стану у кiнцевий, що характеризується заданою середньоiнтегральною температурою. uk_UA
dc.description.abstract A numerical algorithm for solving the two-dimensional problem of the optimal control over the heating of a long rectangular parallelepiped under an elastoplastic deformation of the material has been proposed. The control (temperature of the heating medium) changing the initial thermal state of the body to the final one characterized by a given average integral temperature has been determined. uk_UA
dc.description.sponsorship Дослiдження виконанi в рамках спiльного проекту НАН України i РФФД (проект 0108U006250). uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Механіка uk_UA
dc.title Оптимальне керування нагріванням прямокутної термочутливої області за обмежень на напруження у пластичній зоні uk_UA
dc.title.alternative Optimal control over the heating of a thermosensitive rectangular domain under restrictions of stresses in a plastic zone uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 539.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис