Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Про вплив на концентрацію напружень біля еліптичного отвору в пластині з композитного матеріалу в'язкопружних властивостей компонентів композита

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Камінський, А.О.
dc.contributor.author Селіванов, М.Ф.
dc.date.accessioned 2011-04-23T15:25:58Z
dc.date.available 2011-04-23T15:25:58Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Про вплив на концентрацію напружень біля еліптичного отвору в пластині з композитного матеріалу в'язкопружних властивостей компонентів композита / А.О. Камiнський, М.Ф. Селiванов // Доп. НАН України. — 2010. — № 1. — С. 47-53. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/19251
dc.description.abstract Дослiджено змiну з часом напружень на контурi елiптичного отвору в композитнiй пластинi. Вивчено вплив спiввiдношень мiж модулями iзотропних в’язкопружних матерiалiв компонент композита на напруження як функцiї часу. Розв’язок отримано в рамках пружно-в’язкопружної аналогiї. Наведено результати, якi свiдчать про те, що при врахуваннi в’язкопружних властивостей обох компонентiв композита може виникнути ситуацiя, коли напруження у деяких точках контуру отвору є немонотонними з часом i екстремум досягається на часовому iнтервалi проведення дослiджень. uk_UA
dc.description.abstract The stress on the boundary of an elliptic hole in the composite plate is investigated in a time domain. The effect of the time-dependent ratio between the moduli of composite phases on the stress is studied. A solution is found with the help of the elastic-viscoelastic analogy. The results show a possibility of the situation where the stress at some points varies nonmonotonically with time, and the extremum is reached inside the time interval where the investigation is made. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Механіка uk_UA
dc.title Про вплив на концентрацію напружень біля еліптичного отвору в пластині з композитного матеріалу в'язкопружних властивостей компонентів композита uk_UA
dc.title.alternative On the effect of viscoelastic properties of components of a composite on the stress concentration near an elliptic hole in the composite plate uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 539.375


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис