Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Про дослідження стійкості композитних матеріалів, армованих періодичними рядами нанотрубок

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Декрет, В.А.
dc.date.accessioned 2011-04-23T15:20:55Z
dc.date.available 2011-04-23T15:20:55Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Про дослідження стійкості композитних матеріалів, армованих періодичними рядами нанотрубок / В.А. Декрет // Доп. НАН України. — 2010. — № 1. — С. 40-46. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/19250
dc.description.abstract Дослiджується стiйкiсть композитного матерiалу, армованого перiодичним рядом нанотрубок, iз застосуванням моделi “волокон скiнченних розмiрiв” в рамках тривимiрної лiнеаризованої теорiї стiйкостi деформiвних тiл за допомогою моделi кусково-однорiдного середовища. Дослiджено залежнiсть величини критичної деформацiї в наповнювачi та матрицi вiд геометричних параметрiв композита та виконано порiвняння отриманих результатiв за цими двома критерiями. uk_UA
dc.description.abstract The research of stability of a composite material reinforced by periodical rows of nanotubes with application of the “short fibers” model is presented within the framework of the three-dimensional linearized theory of stability of deformable bodies with the application of the model of piecewise-homogeneous medium. Dependence of the value of critical strain in fibers and the matrix on the geometric parameters of the composite is studied, and the comparison of the data obtained is executed by these two criteria. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Механіка uk_UA
dc.title Про дослідження стійкості композитних матеріалів, армованих періодичними рядами нанотрубок uk_UA
dc.title.alternative On the research of the stability of composites reinforced by periodic rows of nanotubes uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 539.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис