Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Удосконалення планування маркетингових комунікацій на підприємстві

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Семенов, Г.А.
dc.contributor.author Семенов, А.Г.
dc.contributor.author Жилінська, Л.О.
dc.date.accessioned 2011-04-13T14:18:26Z
dc.date.available 2011-04-13T14:18:26Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Удосконалення планування маркетингових комунікацій на підприємстві/ Г.А. Семенов,А.Г. Семенов,Л.О. Жилінська // Економіка пром-сті. — 2010. — № 2. — С. 123 - 135. — Бібліогр.: 3 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-109Х
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/18946
dc.description.abstract Проведено аналіз поточної діяльності ТОВ „НІКО СІЧ” і розроблено практичні рекомендації щодо поліпшення процесу планування та реалізації маркетингових комунікацій на підприємстві. Сформовано напрями раціоналізації форм планування, обліку та контролю етапів упровадження маркетингових комунікацій. Ключові слова: маркетингові комунікації, підприємство, планування, реалізація, контроль. uk_UA
dc.description.abstract Выполнен анализ текущей деятельности ООО «НИКО СИЧ» и разработаны практические рекомендации по улучшению процесса планирования и реализации маркетинговых коммуникаций на предприятии. Сформулированы направления рационализации форм планирования, учета и контроля этапов внедрения маркетинговых коммуникаций. Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, предприятие, планирование, реализация, контроль. uk_UA
dc.description.abstract The analysis of current activities of “NIKO SICH” was made and practical recommendations to improve the planning and implementation of marke-ting communication at the enterprise were worked out. Directions of rationalization of planning forms, accounting and control of market communications implementation stages are defined. Keywords: marketing communications, enterpri¬se, planning, realization, control. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.subject НТП та організація виробництва uk_UA
dc.title Удосконалення планування маркетингових комунікацій на підприємстві uk_UA
dc.title.alternative Усовершенствование планирования маркетинговых коммуникаций на предприятии uk_UA
dc.title.alternative Improving planning of marketing communication at an enterprise uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис